Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật?

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật?

Câu hỏi:

chồng em là người Hàn chúng em kết hôn 3 năm rồi, hiện tại anh ấy ở lại Việt Nam và có ý định ở lâu dài. Vậy em muốn đóng bảo hiểm y tế cho chồng em tại Việt Nam! Có được không ạ ? Nếu mua bảo hiểm y tế thì cần những thủ tục gì ? Xin luật sư tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn !

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục hỏi đáp pháp luật của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội

Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế-Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Bộ luật lao động năm 2012:

“1. Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.”

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 (Sửa đổi, bổ sung năm 2014):

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ khoản 5 Điều 1 Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC:

“5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, bao gồm:

a) Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 vàKhoản 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;

b) Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 vàKhoản 4 Điều này;”

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì chồng bạn có thể mua bảo hiểm y tế thuộc đối tượng ký kết hợp đồng lao động nếu chồng bạn có làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng hoặc mua theo đối tượng hộ gia đình nếu chồng bạn đủ điều kiện để tạm trú hoặc thường trú tại Việt Nam.

Give a Comment