Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Đón trả khách không đúng nơi quy định bị phạt bao nhiêu?

Trả lời câu hỏi: Đón hành khách không đúng nơi quy định.

Hỏi đáp pháp luật xin được trả lời:

Điều 26 nghị định số 71/2012/NĐ – CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2010/NĐ – CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định xử phạt hành vi đón, trả hành khách không đúng nơi quy định như sau:

– Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng (điểm đ, khoản 5).

– Tịch thu Giấy phép lái xe 30 ngày (điểm a, khoản 8).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>