Đóng bảo hiểm xã hội được 165 ngày có được hưởng chế độ thai sản không?

Đóng bảo hiểm xã hội được 165 ngày có được hưởng chế độ thai sản không?

Xin chào chuyên mục cho tôi hỏi vấn đề sau: Chị em mới đi làm tại một công ty ở Hà Nội, chị em đang mang thai và đã được 30 tuần thì sinh con. Chị  em có tham gia bảo hiểm xã hội, nhưng tính đến thời điểm sinh con thì đóng bảo hiểm xã hội được 5 tháng 15  ngày. Vậy cho em hỏi, với trường hợp trên thì chị em có được hưởng chế độ thai sản không ạ?Mong chuyên mục giải đáp giúp ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn ạ!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi, với trường hợp của chị bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể Điều 31 về điều kiện được hưởng chế độ thai

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Theo bạn nói tại thời điểm chị bạn sinh con thì đã đóng bảo hiểm được 5 tháng 15 ngày, tuy nhiên bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định là đóng theo tháng, vậy có thể hiểu thời gian 15 ngày này được coi là thời gian làm việc và hưởng lương trước khi sinh con. Để xác định xem chị bạn có thể được hưởng chế độ thai sản hay không thì phải làm rõ 2 vấn đề:

Thứ nhất, chị bạn có đóng bảo hiểm đủ 06 tháng hay không, tức là xác định 15 ngày làm việc và hưởng lương đó có đóng bảo hiểm cho cả tháng không.

Theo Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định như sau:

Điều 38. Quản lý đối tượng

1.7. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

1.8. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, thời gian này vẫn được tính là thời gian tham gia BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN; phải đóng BHYT do cơ quan BHXH đóng.

Thứ hai, xác định khoảng thời gian đóng bảo hiểm có nằm trong 12 tháng trước khi sinh con không.

– Căn cứ vào Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014, về mức đóng và phương thức đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

3. “ Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản”.

Như vậy làm việc và hưởng lương từ 15 ngày trở lên được coi là đóng bảo hiểm tháng đó, vậy thì chị bạn được coi như là đã đóng đủ bảo hiểm 06 tháng.

– Theo Điều 9, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh xã hội, quy định về cách tính khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Nếu thời điểm chị bạn sinh con là trước ngày 15 của tháng đóng bảo hiểm thứ 6 thì tháng đó không được tính vào 12 tháng trước khi sinh, do đó chị bạn sẽ không được hưởng chế độ thai sản.

Nếu thời điểm chị bạn sinh con là từ ngày 15 của tháng đóng bảo hiểm thứ 6 trở đi thì tháng đó được tính vào khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh, vậy thì vợ chị sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment