Đưa tiền nhờ xin việc có bị coi là hối lộ?

Đưa tiền nhờ xin việc có bị coi là hối lộ?

Câu hỏi:

Luật sư cho cháu hỏi. Gia đình cháu có nhờ người xin việc cho cháu mất số tiền là 200 triệu đồng. Họ hứa sẽ cho cháu làm đúng ngành đã học là kế toán văn phòng trong khoảng thời gian 3 đến 5 tháng. Nay cháu đã làm được 8 tháng rồi nhưng vẫn chưa được làm đúng ngành mong muốn. Cháu muốn nhờ tới sự can thiệp của pháp luật có được không? Gia đình cháu có giấy

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hình sự của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật sư trả lời:

Trước tiên bạn phải biết một điều rằng việc bạn đưa tiền cho người khác với mục đích nhờ xin việc đã cấu thành hành vi vi phạm pháp luật rồi. Cụ thể bạn phạm tội hối lộ còn người kia phạm tội nhận hối lộ. Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về tội đưa hối lộ như sau:

Điều 289. Tội đưa hối lộ

1. Người nào đưa hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm:

A) Có tổ chức;

B) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

C) Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ;

D) Phạm tội nhiều lần;

Đ) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;

E) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm:

A) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng;

B) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân:

A) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;

B) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ.

Như vậy nếu bị phát giác thì bạn đã vi phạm Điều 289 khoản 2 điểm Đ Bộ luật này. Do vậy trường hợp của bạn nếu yêu cầu sự can thiệp của pháp luật thì sẽ gây bất lợi cho bạn. Vì thế bạn nên tự dàn xếp với bên kia để tự giải quyết vấn đề của mình.

Give a Comment