Câu hỏi:

Mẹ tôi tham gia công tác tại UBND tiểu khu ở thị xã Thanh Hóa (nay là TP Thanh Hóa) trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và được nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng 3 thì chế độ ưu đãi được hưởng những gì? Thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hành chính của chúng tôi, với trường hợp của anh  bạn chúng tôi giải đáp như sau:

– Tại Điều 32 Pháp lệnh quy định về ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 quy định về người có công giúp đỡ cách mạng là người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm, bao gồm:

+ Người được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”;

+ Người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945;

+ Người được tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến;

+ Người trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến.

– Tại Điều 33 Pháp lệnh quy định về ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 như sau:

“Điều 33

1. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” được hưởng trợ cấp hàng tháng và các chế độ ưu đãi khác như đối với thân nhân liệt sĩ quy định tại Pháp lệnh này.

2. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huân chương kháng chiến được hưởng trợ cấp hàng tháng; Nhà nước mua bảo hiểm y tế; khi chết thì người tổ chức mai táng được hưởng một khoản trợ cấp và mai táng phí.

3. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương kháng chiến được hưởng trợ cấp một lần; Nhà nước mua bảo hiểm y tế; khi chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.

4. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”, Bằng “Có công với nước”, Huân chương kháng chiến hoặc Huy chương kháng chiến.

5. Người đã được công nhận và hưởng các chế độ ưu đãi quy định tại Điều 9, Điều 10 hoặc Điều 30 thì không thuộc đối tượng áp dụng của Điều này”.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, mẹ bạn có Huân chương Kháng chiến hạng 3 được xem là người có công giúp đỡ cách mạng.

– Căn cứ vào Điều 51 và Điều 52 Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định về hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi và chế độ ưu đãi cho người có công giúp đỡ cách mạng như sau:

Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi:

+ Giấy tờ chứng minh đã được khen tặng vì thành tích giúp đỡ cách mạng.

+ Quyết định trợ cấp của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Về chế độ ưu đãi như sau:

– Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huân chương kháng chiến

+ Trợ cấp hàng tháng.

Trường hợp sống cô đơn không nơi nương tựa được hưởng thêm trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng bằng 0,8 lần mức chuẩn;

+ Khi người có công giúp đỡ cách mạng chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi.