Giải phóng và đền bù đất, công trình kiến trúc trên đất làm đường nông thôn mới có được đền bù không?

Giải phóng và đền bù đất, công trình kiến trúc trên đất làm đường nông thôn mới có được đền bù không?

Câu hỏi

Xin nhờ luật sư giúp tôi giải đáp thắc mắc về vấn đề đền bù đất cũng như kiến trúc liên quan đến đất trong giải phóng mặt bằng. Vấn đề là, gia đình tôi nằm trên tuyến đường mở rộng liên thôn liên xã và làm cầu để lên nông thôn mới của xã.

Dự án đã đề ra từ trước, năm 2015, gia đình tôi được biết và có qua xã xin phép và hỏi về việc mở rộng ra bao nhiêu mét để thụt vào làm hàng rào kiên cố cho không ảnh hưởng đến việc mở rộng đường. Xã có trả lời và gia đình về xây dựng hàng rào chừa đất ra đúng như thông báo của xã và có người làm chứng. Nay xã thay đổi về việc mở rộng đường, lấn vô nhà đất nhà tôi thêm 1m và cấn hàng rào nhà tôi nhưng xã lại báo là tuyến đường này trung ương làm và để lên nông thôn mới nên không có đền bù cả đất lẫn công trình kiến trúc. Gia đình xây dựng không hề trái pháp luật và đã có sự thông qua của chính quyền nhưng xã lại bảo năm đó khác, năm nay khác và không đền bù.

Luật sư cho tôi hỏi việc không đền bù của xã có đúng không và luật có quy định việc trung ương làm đường lên nông thôn mới là không đền bù không?

Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, về chính sách đền bù khi nhà nước thu hồi đất

Đối với diện tích đất ở bị thu hồi, gia đình bạn sẽ được hưởng các chính sách sau:

– Bồi thường về đất theo quy định tại điều 79, luật đất đai 2013. Theo đó

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất”

-Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng có trên đất theo quy định tại điều 89, luật đất đai 2013. Theo đó:

“1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.”

-Được hưởng chính sách hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điều 83, luật đất đai 2013. Các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

d) Hỗ trợ khác.

Vậy trong trường hợp của bạn , bạn cần phải có bằng chứng chứng minh đây là đất của bạn ( VD : Đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ về việc giao đất, xác nhận về nguồn gốc đất của UBND xã …) thì bạn sẽ thuộc trường hợp được bồi thường.

Giả sử, bạn chứng minh được đây là đất của bạn mà UBND cấp xã vẫn trả lời bạn với nội dung như bạn đã nếu trên thì bạn nên làm đơn khiếu lại lên chủ tịch UBND cấp quận/huyện nơi có đất bởi thứ nhất thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất thuộc về UBND cấp huyện trở lên , UBND xã chỉ laf đơn vị hỗ trợ UBND huyện thực hiện việc thu hồi , thứ hai bạn thuộc trường hợp được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất theo quy định mà chúng tôi đã trích dẫn nêu trên .

Give a Comment