Giải quyết ly hôn với trường hợp không có đăng ký giấy kết hôn ?

Giải quyết ly hôn với trường hợp không có đăng ký giấy kết hôn ?

Câu hỏi

2015 tôi có kết hôn với anh nguyễn a tường 27 tuổi. 2 bên họ hàng có trình ngày làm đám giáp mặt mà 2 vợ chồng tôi không có đăng ký giấy kết hôn. Không có tài sản chung và không có con cái. Trước khi kết hôn gia đình bên chồng tôi có yêu cầu tôi về làm dâu 2 năm rồi sẽ cho tôi 1 số vốn làm ăn sau khi 2 vợ chồng tôi về bên tôi sinh sống. Bởi khi gã tôi ba mẹ tôi không có ý định cho làm dâu mà muốn bắt rể. Nên theo thỏa thuận tôi đã chấp nhận về làm dâu vuông tròn. Đến khi ra riêng gia đình chồng tôi không thực hiện đúng lời hứa trước 2 họ. Mặc khác trong lúc tôi làm dâu chồng tôi nhiều lần cờ bạc, đá gà dẫn đến nợ nần. Sau 2 năm chung sống tôi nhận thấy 2 vợ chồng không hạnh phúc sau nhiều lần hàn gắn,nay tôi muốn ly hôn thì có được luật pháp chấp nhận không. Tôi sẽ trình bày ở cơ quan nào để được giải quyết.

1. Cơ sở pháp lý

Luật hôn nhân gia đình 2014

2. Luật sư tư vấn

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn và chồng bạn có tổ chức đám cưới giữa hai họ nhưng chưa đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hiện nay, bạn đang có nhu cầu ly hôn với chồng vì trong thời gian chung sống hai bên không có sự hòa hợp và không thể tiếp tục chung sống. Đối với trường hợp này vì hai vợ chồng bạn không đăng ký kết hôn, do đó theo quy định của pháp luật quan hệ giữa bạn và chồng bạn chưa được pháp luật thừa nhận, do đó, nếu hai bên không thể tiếp tục chung sống với nhau mà không có tranh chấp với nhau về tài sản, con cái thì hai bạn có thể chủ động tách ra sống riêng mà không cần thực hiện thủ tục ly hôn. Trong trường hợp hai bạn có sự tranh chấp về vấn đề tài sản, con cái thì có thể yêu cầu Tòa án theo thủ tục ly hôn.

Theo đó, căn cứ theo quy định tại điều 53 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc thụ lý đơn yêu cầu ly hôn như sau:

Điều 53. Thụ lý đơn yêu cầu ly hôn

1. Tòa án thụ lý đơn yêu cầu ly hôn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

2. Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

Như vậy, theo quy định trên thì chỉ trong trường hợp hai vợ chồng bạn có tranh chấp về vấn đề tài sản hoặc con cái thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định về chia tài sản, quy định người trực tiếp nuôi con theo quy định của pháp luật. nếu không có tranh chấp về hai vấn đề trên thì hai bạn chỉ cần không tiếp tục chung sống với nhau mà không cần thực hiện thủ tục ly hôn.

Give a Comment