Giám đốc công ty có vốn nhà nước thành lập doanh nghiệp riêng được không?

Giám đốc công ty có vốn nhà nước thành lập doanh nghiệp riêng được không?

Câu hỏi:

Tôi hiện đang làm Phó giám đốc công ty cổ phần có vốn nhà nước. Tôi muốn thành lập một công ty TNHH do mình làm chủ sở hữu kiêm giám đốc và kinh doanh ngành nghề cùng lĩnh vực tại công ty cổ phần có vốn nhà nước mà tôi đang làm phó giám đốc. Điều đó có vi phạm quy định của pháp luật hay không? Xin chân thành cảm ơn các luật sư.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014.

2. Giải quyết vấn đề:

Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 quy định tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam như sau:

“2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

… “.

Doanh nghiệp Nhà nước theo Khoản 8 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 được định nghĩa như sau: “Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.”

Hiện nay bạn đang là phó giám đốc công ty cổ phần có vốn nhà nước. Tuy nhiên không rõ tỉ lệ góp vốn của Nhà nước vào công ty bạn là bao nhiêu?

Nếu công ty bạn là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì bạn thuộc trường hợp không được phép thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, còn nếu công ty bạn không do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì bạn có thể đứng ra thành lập doanh nghiệp trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác.

Give a Comment