Giành quyền nuôi con ngoài giá thú

Giành quyền nuôi con ngoài giá thú

Câu hỏi:

Tôi có con riêng bên ngoài. Nay tôi muốn giành quyền nuôi con thì phải làm gì? Xin cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật dân sự của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý

Luật sư tư vấn

Hiện nay thì Pháp luật không bắt buộc anh phải tiến hành chứng minh đứa bé là con ruột của mình thì mới được giành quyền nuôi con. Tuy nhiên để chứng minh cho những yêu cầu về quyền lợi của mình người cha cũng cần có những chứng cụ thể hiện cho quyền lợi của mình. Đó có thể là phiếu xét nghiệm AND. Người cha hoàn toàn có thể tự gửi mẫu để xét nghiệm AND.

Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật tại Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình có quy định:

“Kể từ ngày 1.1.2001 trở đi, nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, đều không được pháp luật công nhận là vợ chồng; nếu có yêu cầu ly hôn thì tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận vợ chồng; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì tòa án áp dụng Điều 17 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 để giải quyết”.

Theo đó tại Điều 17 của luật này thì quyền lợi của con được giải quyết như trường hợp cha mẹ ly hôn.

“2. Quyền lợi của con được giải quyết như trường hợp cha mẹ ly hôn

3. Tài sản được giải quyết theo nguyên tắc tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc quyền sở hữu của người đó; tài sản chung được chia theo thỏa thuận của các bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết, có tính đến công sức đóng góp của mỗi bên; ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ và con.”

Ngoài ra, chưa có quy định nào nói rằng “người đã có hoặc đang có gia đình thì không được quyền nuôi con”. Muốn giành quyền nuôi thì người đó phải chứng minh các điều kiện trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con của mình tốt hơn hẳn so với người kia. Lưu ý chỉ xét đế những điều kiện nuôi con trực tiếp. Trên cơ sở đó tòa án sẽ xem xét và quyết định người nuôi trực tiếp.

Như vậy, với trường hợp này của chị nếu như cha đứa trẻ có yêu cầu nuôi dưỡng trực tiếp đứa trẻ thì anh phải thực hiện thủ tục này tại Tóa án nhân dân cấp Quận, huyện nơi mà chị đang cư trú.

Quyền nuôi cháu pháp luật quy định và đối xử giống như trường hợp ly hôn. Theo đó, giữa anh và chị có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con. Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con. Anh có thể trao đổi và thỏa thuận với chị để nhận nuôi nếu không thỏa thuận được anh có thể yêu cầu tòa án giải quyết.

Chị vẫn thực hiện các quyền và nghĩa vụ với con chị bình thường, chỉ khi nào có yêu cầu của chồng chị tại Tòa án thì chị mới chứng minh cho việc trực tiếp nuôi con của chị để tòa án xem xét và giải quyết.

Đọc thêm:

Trách nhiệm cấp dưỡng cho con ngoài giá thú được pháp luật quy định như thế nào?

Give a Comment