Giáo viên hợp đồng có được hưởng phụ cấp thu hút không?

Giáo viên hợp đồng có được hưởng phụ cấp thu hút không?

Xin chào chuyên mục, cho tôi hỏi vấn đề sau:  Chồng tôi công tác tại trường cấp 3 từ năm 2013 đến nay nhưng chỉ là giáo viên hợp đồng chưa vào biên chế. Lương của chồng tôi  một tháng chỉ 1.897.000 hè thì chồng tôi  không có lương. Nhưng trong nghị định 116 có nói về đối tượng được hưởng thu hút là cả hợp đồng và tập sự. vậy cho tôi hỏi, chồng tôi có được hưởng không? Mong chuyên mục giải đáp giúp ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục hỏi đáp pháp luật của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP về đối tượng áp dụng chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức…:

“Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Có thể thấy ngoài đối tượng là cán bộ, công chức viên chức thì người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp cũng vẫn sẽ thuộc đối tượng được hưởng các chế độ trợ cấp, phụ cấp tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP nhưng cần lưu ý chỉ áp dụng đối với người công tác trong vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Bạn cần xem xét yếu tố này để xem chồng bạn có thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút hay không. Nếu thuộc đối tượng này thì chồng  bạn hoàn toàn có thể hưởng phụ cấp thu hút với mức bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, căn cứ quy định tại Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP về phụ cấp thu hút:

“1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.”

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment