Giấy tờ chứng minh khi được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ của Bộ quốc phòng?

Giấy tờ chứng minh khi được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ của Bộ quốc phòng?

Câu hỏi:

Tôi định thuê một căn nhà cũ thuộc Bộ quốc phòng quản lý. Tôi được biết có trường hợp được miễn giảm tiền thuê nhà. Vậy giấy tờ nào chứng minh mình là đối tượng được miễn giảm theo quy định pháp luật?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật Đất đai đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Quy định về giấy tờ chứng minh đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ do Bộ quốc phòng quản lý.

Theo Điều 9 Thông tư 186/2017/TT-BQP có quy định về giá thuê, chế độ miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ như sau:
1. Giá thuê nhà ở cũ
+) Thực hiện theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP;
+) Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản này, đơn vị quản lý trực tiếp nhà ở cũ chịu trách nhiệm ban hành giá cho thuê đối với nhà ở cũ của đơn vị.
2. Miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ
+) Việc miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước phải đúng đối tượng, nguyên tắc và chế độ theo quy định tại Điều 59 Nghị định số 99/2015/ND-CP.
+) Giấy tờ chứng minh đối tượng được miễn, giảm
– Trường hợp là người có công với cách mạng thì phải có giấy tờ chứng minh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng;
– Trường hợp là người khuyết tật hoặc người già cô đơn thì phải có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về người khuyết tật hoặc chính sách trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội;
– Trường hợp là hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị thì phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (phường) nơi người đó đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 (một) năm trở lên.

Như vậy, bạn có thể tham khảo các quy định đã nêu trên để xác định được giấy tờ chứng minh đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở cũ do Bộ quốc phòng quản lý.

Căn cứ pháp luật:

Điều 9 Thông tư 186/2017/TT-BQP “quy định việc quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Quốc phòng đang quản lý”.

Give a Comment