Giấy tờ không trùng hợp với giấy khai sinh phải làm sao?

Giấy tờ không trùng hợp với giấy khai sinh phải làm sao?

Câu hỏi

Tôi tên là “Nguyễn Thị L “, nhưng khi làm giấy khai sinh cho con tôi, thì tôi lại viết nhầm tên tôi là “Nguyễn Thị Thu L “. Trong quá trình đi học THPT, ĐH. thì trong học bạ của con tôi lấy tên mẹ theo giấy khai sinh là “Nguyễn Thị Thu L”. Tôi muốn hỏi : Tôi muốn sửa đổi bỏ tên đệm của tôi trong học bạ của con tôi thì phải làm thế nào? Mong mọi người giải đáp giúp tôi trong thời gian sớm nhất.

Luật sư trả lời

Theo khoản 2 điều 5 nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch (gọi tắt là nghị định 158): “Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với giấy khai sinh của người đó”. Do vậy, chị không thể làm lại giấy khai sinh cho phù hợp với các giấy tờ khác của mình được. Trái lại, chị cần làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh tên đệm của mình trong các giấy tờ khác cho phù hợp với giấy khai sinh.

Ví dụ: để điều chỉnh tên đệm của mình trong bằng cấp do trường X đã cấp, chị mang bản chính giấy khai sinh đến trường X để nơi đây điều chỉnh tên đệm của chị. Nếu bản chính giấy khai sinh bị mất, hư hỏng… mà sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được thì theo điều 62 nghị định 158, chị liên hệ với ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) nơi lưu trữ sổ đăng ký khai sinh để xin cấp lại bản chính rồi đem đến cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục điều chỉnh tên đệm như đã nêu trên.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã gửi câu hỏi về cho chuyên mục!

Give a Comment