Gửi hàng qua bưu điện mà bị thất lạc thì bưu điện phải đền như thế nào?

Gửi hàng qua bưu điện mà bị thất lạc thì bưu điện phải đền như thế nào?

Câu hỏi

Tôi bán hàng online, gần đây tôi có gửi hàng cho khách qua dịch vụ bưu điện chuyển phát nhanh từ Hà Nội đi.Tuy nhiên đã gần 2 tuần nhưng khách của tôi vẫn chưa nhận được hàng, khi tôi liên hệ với bưu điện thì họ nói rằng bưu kiện của tôi đang bị thất lạc. Vậy phía bưu điện có phải bồi thường cho tôi không và mức bồi thường như thế nào? Vì kiện hàng của tôi có giá trị rất lớn.

Luật sư tư vấn:

Điều 24 Nghị định 47/2011/NĐ-CP quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực bưu chính như sau:

1. Việc bồi thường thiệt hại trực tiếp được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính. Không bồi thường thiệt hại gián tiếp ngoài hợp đồng hoặc các nguồn lợi không thu được do việc cung ứng dịch vụ bưu chính không bảo đảm chất lượng mà hai bên đã thỏa thuận.

2. Bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi toàn bộ thì được bồi thường theo quy định đối với từng loại dịch vụ. Mức bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp quy định không thấp hơn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường của từng loại dịch vụ theo quy định tại Điều 25 Nghị định này.

3. Không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau đây:

a) Dịch vụ bưu chính không có chứng từ xác nhận việc chấp nhận bưu gửi;

b) Người sử dụng dịch vụ không có chứng từ chứng minh việc sử dụng dịch vụ.

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bưu kiện của bạ được gửi từ Hà Nội nhưng chưa xác định rõ bưu kiện này được chuyển đến đâu, trong nước hay ngoài nước, do đó, chúng tôi xin tư vấn cho bạn mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tối thiểu trong từng trường hợp cụ thể được quy định như sau:

– Đối với dịch vụ bưu chính trong nước: 04 lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) của dịch vụ đã sử dụng;

– Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng đường hàng không: 09 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram) nhưng không thấp hơn 30 SDR/bưu gửi, cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng;

– Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế được vận chuyển bằng phương thức khác: 05 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram), cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng.

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại: Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người đã sử dụng dịch vụ

Nếu quá thời hạn bồi thường thiệt hại nêu trên thì bên phải bồi thường thiệt hại còn phải trả tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật cho người bị thiệt hại

Đối với trường hợp doanh nghiệp bưu chính tìm lại được một phần hoặc toàn bộ bưu gửi bị coi là đã mất và đã thực hiện bồi thường thiệt hại thì doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính cần thông báo cho người đã nhận tiền bồi thường. Người đã nhận tiền bồi thường có quyền nhận lại hoặc từ chối nhận lại một phần hoặc toàn bộ bưu gửi tìm được.

Nếu người đã nhận tiền bồi thường thiệt hại nhận lại một phần hoặc toàn bộ bưu gửi tìm được thì phải hoàn trả số tiền bồi thường tương ứng cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính. Còn trong trường hợp người đã nhận tiền bồi thường thiệt hại từ chối nhận lại thì một phần hoặc toàn bộ bưu gửi tìm được sẽ thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính.

Give a Comment