Hàng xóm xây nhà làm ảnh hưởng tới nhà mình thì phải làm thế nào?

Hàng xóm xây nhà làm ảnh hưởng tới nhà mình thì phải làm thế nào?

Câu hỏi

Tôi là C cư trú tại quận Hoàng Mai – Hà Nội. Hàng xóm nhà tôi xây nhà áp sát tường nhà tôi, làm tường nhà tôi bị thấm rột, nếu tình trạng này kéo dài thì tường nhà tôi sẽ bị hỏng hết, Tôi phải làm sao khi gặp trường hợp thế này.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo điều 8 Thông tu 05/2015/TT-BXD quy định:

Điều 8. Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm

1. Trước khi thi công xây dựng, chủ nhà chủ động liên hệ với các chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình liền kề, lân cận để kiểm tra hiện trạng và ghi nhận các khuyết tật của công trình liền kề, lân cận (nếu có). Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình liền kề, lân cận có trách nhiệm phối hợp với chủ nhà để kiểm tra, ghi nhận hiện trạng công trình làm căn cứ giải quyết các tranh chấp (nếu có).

2. Trong quá trình thi công xây dựng, nếu công trình liền kề, lân cận có dấu hiệu bị lún, nứt, thấm, dột hoặc có nguy cơ sập đổ do ảnh hưởng của việc xây dựng nhà ở gây ra, chủ nhà phải phối hợp với chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình liền kề, lân cận để kiểm tra, xác định nguyên nhân và thống nhất biện pháp khắc phục. Trường hợp các bên không thống nhất thì tranh chấp phát sinh được giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Các vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng nhà ở được xử lý theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan.

Đối chiếu với quy định trên thì bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu hàng xóm (người đang xây dựng nhà) có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng và ghi nhận các khuyết tât của công trình liền kề, lân cận, thống nhất biện pháp khác phục và bồi thường thiệt hại.

Trường hợp hàng xóm không hợp tắc hoặc có hợp tác nhưng mức bồi thường, biện pháp khắc phục không thỏa đáng thì bạn hoàn toàn làm đơn đề nghị tới UBND cấp xã (phường) nơi có công trình xây dựng. Nếu không nhất trí với phương án của UBND cấp xã, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân cấp quận (huyện) nơi có công trình đang thi công để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Give a Comment