Câu hỏi:

Nhân viên T của công ty A có giấy phép trong hoạt động masage. Công ty có đầy đủ giấy phép kinh doanh. Công ty có bản cam kết Phòng, chống mại dâm được cơ quan chức năng xác nhận. Công ty yêu cầu các nhân viên ký Bản cam kết không được có các hành vi mua bán dâm, kích dục khác… và các nhân viên đều ký vào bản cam kết. – Vào một ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công ty và bắt quả tang nhân viên T có hành vi kích dục cho khách và nhân tiền 300.000 đồng của khách. Đoàn kiểm tra lập biên bản Xử lý VPHC đối với công ty A vi phạm Khoản 2, Điều 25, Nghị định 167 về hành vi :sử dụng việc mua dâm, bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh. – Tuy nhiên công ty A không nhận lỗi này vì lý do: + Công ty đã có nội quy, quy chế về PCMD đăng ký với cơ quan chức năng. Mặt khác, Công ty đã yêu cầu từng nhân ký cam kết về các hành vi cấm liên quan PCMD (ai cũng đã ký). +Việc nhân viên có hành vi vi phạm , công ty không biết và khoản tiền 300.000 đồng thì công ty không thu, không liên quan (nói chung là ko có chứng cứ chứng minh công ty có thu từ khoản 300.000 đồng này),là tiền riêng của khách thỏa thuận với nhân viên. Xin hỏi Luật sư: Bây giờ sẽ xử lý Công ty A về hành vi cụ thể gì? Căn cứ pháp lý? Xin cám ơn?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hình sự của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 25 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về hành vi lợi dụng kinh doanh, dịch vụ để hoạt động mua dâm, bán dâm:

“1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ do thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm ở cơ sở do mình quản lý.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng việc mua dâm, bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”

Đồng thời, theo quy định tại Điều 23 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về hành vi bán dâm:

“1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm.

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.

3. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Có thể thấy, do công ty không biết việc nhân viên thực hiện hành vi kích dâm va nhận tiền của khách nên cơ quan có thẩm quyền chỉ được phép xử phạt theo quy định tại khoản 1, Điều 25, Nghị định 167/2013/NĐ-CP với công ty vì công ty quản lý thiếu trách nhiệm dẫn tới hậu quả này chứ không có căn cứ để xử phạt theo khoản 2, Điều 25, Nghị định 167/2013/NĐ-CP . Còn đối với người nhân viên trực tiếp thực hiện hành vi thì sẽ bị xử phạt ở một mức riêng và dành riêng đối với nhân viên đó.