Hành vi sử dụng còi, rú ga liên tục vào ban đêm bị xử phạt như thế nào?

Hành vi sử dụng còi, rú ga liên tục vào ban đêm bị xử phạt như thế nào?

Câu hỏi

Hành vi sử dụng còi, rú ga liên tục vào ban đêm bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Theo Luật giao thông đường bộ hành vi bấm còi, rú ga liên tục, bấm còi trong thời gian từ 22h -5h, bấm còi hơi trừ các xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ là 1 trong những hành vi bị luật giao thông đường bộ nghiêm cấm. Nghị định số 34 CP quy định mức xử phạt hành chính đối với các vi phạm như sau:

– Phạt tiền từ 80.000 -100.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy kể cả xe máy điện có hành vi bấm còi trong thời gian từ 22h-5h sáng trong đô thị, trong khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ .

– Phạt tiền từ 100.000-200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy cả xe máy điện có hành vi bấm còi, rú ga liên tục trong đô thị, trong khu đông dân cư trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định.

– Phạt tiền từ 100.000-200.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, bấm còi hoặc gây ồn ào, gây tiếng động lớn làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh trong đô thị và trong khu đông dân cư trong thời gian từ 22 -5h sáng.

– Phạt tiền từ 300.000-500.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô có hành vi bấm còi, rú ga liên tục, bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, trong khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định.

Give a Comment