Hát karaoke vào ban đêm thì có bị phạt không?

Hát karaoke vào ban đêm thì có bị phạt không?

Câu hỏi

Tôi có một thắc mắc mong công ty tư vấn giúp tôi, cho tôi hỏi nếu hàng xóm nhà tôi hát karaoke rất ồn ào vào sau 10h đêm thì có trái quy định của pháp luật không? Và bị phạt bao nhiêu tiền?

Luật sư tư vấn

Khoản 1 điều 6 nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013:

“1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 – 300.000 đồng với một trong những hành vi sau:

a) gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau;

b) không thực hiện các quy định về giữ yên tĩnh của bệnh viện, nhà điều dưỡng, trường học hoặc những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung;

c) bán hàng ăn, uống, hàng giải khát quá giờ quy định của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.”

Như vậy, hành vi hát karaoke và làm mất trật tự của người hàng xóm đấy là vi phạm pháp luật và họ sẽ bị phạt 100.000 – 300.000.

Bạn có thể gửi đơn yêu cầu Ủyban nhân dân xã, phường có biện pháp chấn chỉnh, buộc gia đình hàng xóm phải chấm dứt hành vi gây mất trật tự công cộng, nếu họ không chấp hành thì tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, khoản 1, điều 17 Nghị định 155/2016/NĐ-CP, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định:

“1. Hành vi vi phạm các quy định về độ rung trong hoạt động xây dựng bị xử phạt như sau:

a) phạt cảnh cáo đối với hành vi gây độ rung vượt quy chuẩn kỹ thuật về độ rung dưới 02 db;

b) phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây độ rung vượt quy chuẩn kỹ thuật về độ rung từ 02 db đến dưới 05 db;

c) phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây độ rung vượt quy chuẩn kỹ thuật về độ rung từ 05 db đến dưới 10 db;

d) phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi gây độ rung vượt quy chuẩn kỹ thuật về độ rung từ 10 db đến dưới 15 db;

đ) phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gây độ rung vượt quy chuẩn kỹ thuật về độ rung từ 15 db đến dưới 20 db;

e) phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi gây độ rung vượt quy chuẩn kỹ thuật về độ rung từ 20 db đến dưới 25 db;

g) phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây độ rung vượt quy chuẩn kỹ thuật về độ rung từ 25 db đến dưới 30 db;

h) phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi gây độ rung vượt quy chuẩn kỹ thuật về độ rung từ 30 db đến dưới 35 db;

i) phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi gây độ rung vượt quy chuẩn kỹ thuật về độ rung từ 35 db đến dưới 40 db;

k) phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi gây độ rung vượt quy chuẩn kỹ thuật về độ rung từ 40 db trở lên”

Theo căn cứ trên, trong trường hợp mà hành vi này gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dba trở lên có thể bị xử phạt từ 1.000.000 đồng tới 160.000.000 đồng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment