Hình ảnh quốc kỳ có được sử dụng trong nội dung con dấu doanh nghiệp?

Hình ảnh quốc kỳ có được sử dụng trong nội dung con dấu doanh nghiệp?

Câu hỏi:

Tôi đang thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, tôi có một thắc mắc rất mong luật sư giải đáp giúp tôi, doanh nghiệp có được lấy hình ảnh quốc kỳ làm hình ảnh trong nội dung con dấu không?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ tại Điều 14 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp, có quy định như sau:

Doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau đây trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu:

+ Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

+ Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định Khoản 1 Điều 14, pháp luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan khi sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu trong nội dung hoặc làm hình thức mẫu con dấu. Tranh chấp giữa doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan về từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh sử dụng trong nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp được giải quyết tại Tòa án hoặc trọng tài. Doanh nghiệp phải chấm dứt việc sử dụng con dấu có từ ngữ, ký hiệu hoặc hình ảnh vi phạm quy định tại Điều này và chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại phát sinh theo quyết định có hiệu lực thi hành của Tòa án hoặc trọng tài.

Cơ quan đăng ký kinh doanh không chịu trách nhiệm thẩm tra nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục thông báo mẫu con dấu cho doanh nghiệp.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên khi doanh nghiệp làm con dấu thì những hình ảnh, từ ngữ và nội dung theo Khoản 1 của Điều 14 thì doanh nghiệp không được thực hiện, theo đó việc việc sử dụng hình ảnh quốc kỳ làm con dấu là hình ảnh nghiêm cấm trong việc làm con dấu.

Căn cứ pháp lý

Điều 14 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật doanh nghiệp.

Give a Comment