Hình thức phải đăng ký khuyến mại với Sở Công thương? Hình thức như nào là khuyến maị?

Hình thức phải đăng ký khuyến mại với Sở Công thương? Hình thức như nào là khuyến maị?

Câu hỏi

Tôi hiện tại đang hoang mang không biết hình thức như nào là khuyến mại?

Luật sư tư vấn:

Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2006 hướng dẫn Luật Thương mại năm 2005 về hoạt động xúc tiến thương mại, quy định:

– Về các hình thức khuyến mại, quy định tại Mục 2 của Chương 2, gồm: (1) Đưa hàng mẫu, cung ứngdịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền (Điều 7); (2) Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền; không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (Điều 8); (3) Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó (Điều 9); (4) Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ (Điều 10); (5) Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (Điều 11); (6) Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi (Điều 12); (7) Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên (Điều 13); (8) Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ thông qua internet và các phương tiện điện tử khác (Điều 14).

– Về việc thông báo về việc tổ chức thực hiện khuyến mại:

1. Thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại quy định tại Mục 2 Chương này phải gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

2. Nội dung thông báo về chương trình khuyến mại bao gồm: (a) Tên chương trình khuyến mại; (b) Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại; (c) Hình thức khuyến mại; (d) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; (đ) Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại; (e) Khách hàng của chương trình khuyến mại; (g) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.

3. Đối với hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố quy định tại Điều 11 Nghị định này, trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm: (a) Gửi báo cáo bằng văn bản đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại về kết quả trúng thưởng; (b) Thông báo công khai kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi tổ chức chương trình khuyến mại và tại các địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại” (Điều 15).

– Ngoài ra, Nghị định còn quy định còn quy định về: (1) Trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi (Điều 16); (2) Trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện các chương trình khuyến mại bằng hình thức khác – là các chương trình khuyến mại ngoài các hình thức quy định tại Mục 2 Chương 2 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP – chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Thương mại (Điều 17).

Trường hợp không thông báo trong thời gian luật định (Điều 15 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP viện dẫn ở trên), bạn có thể bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:
“Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với thương nhân có một trong các hành vi vi phạm sau đây:… c) Không thông báo hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi thực hiện khuyến mại hoặc thông báo, đăng ký không đúng quy định hoặc nội dung thông báo, đăng ký không trung thực” (điểm c khoản 3 Điều 48).
Như vậy cho thấy những hình thức khuyến mại luật có quy định rất rõ và cụ thể bạn có thể tham khảo và áp dụng vào trường hợp của mình xem có phải là một trong những hình thức khuyến mại theo luật định và phải đăng kí khuyến mại với sở công thương, bộ công thương hay không.

Give a Comment