Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp?

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp?

Câu hỏi:

Thưa luật sư, công ty tôi đã thành lập chi nhánh tại khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động công ty tôi muốn đổi địa điểm chi nhánh sang khu vực phía Nam. Vậy, làm như thế nào để công ty tôi chấm dứt được hoạt động chi nhánh khu vực phía Bắc?

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn pháp luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2014:

“Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”

Theo đó, chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dẫn chiếu quy định tại Khoản 2 Điều 206 về hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh bao gồm:

– Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh;

– Con dấu của chi nhánh (nếu có).

Căn cứ pháp lý:

Khoản 1, Khoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2014.

Give a Comment