Hồ sơ giải thể của doanh nghiệp bảo hiểm?

Hồ sơ giải thể của doanh nghiệp bảo hiểm?

Câu hỏi:

Luật sư cho tôi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm giải thể thì cần chuẩn bị những hồ sơ gì?

Luật sư tư vấn

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật vinabiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Hồ sơ giải thể của doanh nghiệp bảo hiểm gồm những giấy tờ sau đây:

– Đơn đề nghị giải thể theo mẫu do Bộ Tài chính quy định;

– Quyết định của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ công ty;

– Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 73/2016/NĐ – CP;

– Bằng chứng chứng minh doanh nghiệp bảo hiểm, trong trường hợp tự nguyện giải thể, chấm dứt hoạt động đã thực hiện hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản và cam kết không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc cơ quan trọng tài, gồm các tài liệu sau:

– Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định pháp luật;

– Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ nợ đối với bên mua bảo hiểm, bao gồm cả việc thanh toán các nghĩa vụ đến hạn theo hợp đồng bảo hiểm và chuyển giao hợp đồng bảo hiểm theo quy định (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài);

– Báo cáo việc thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước và các chủ nợ khác;

– Bản sao công chứng giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;

– Các tài liệu chứng minh khác (nếu có).

– Giấy phép thành lập và hoạt động.

Căn cứ pháp lý:

Khoản 2 Điều 23 Nghị định 73/2016NĐ – CP quy định chi tiết thi hành luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm.

Give a Comment