Câu hỏi:

Tôi có vấn đề xin được nêu ra nhờ các luật sư tư vấn như sau: Hiện nay chúng tôi đang tổ chức đấu thầu gói thầu Phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP, tại điều 43, 47, 48, 50 có quy định người đứng đầu doanh nghiệp phải có văn bằng và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC. Khoản 2 điều 50 cũng có quy định: sau 36 tháng kể từ ngày Nghị định 79/2014/NĐ-CP có hiệu lực (đến 15/9/2017) thì DN kinh doanh về PCCC bắt buộc phải tuân thủ các quy định tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, xét tại thời điểm hiện nay chưa đủ 36 tháng theo quy định tại điều 50, Nghị định 79/2014/NĐ-CP, bên mời thầu đưa yêu cầu tiêu chí đánh giá về người đứng đầu doanh nghiệp phải có văn bằng, chứng chỉ như trên có phù hợp hay không? Có thể chưa xét hoặc bỏ qua tiêu chí đánh giá trên khi đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu hay không? Mong các luật sư hồi âm sớm. Xin chân thành cảm ơn các luật sư!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật đấu thầu của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 43 Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy như sau:

– Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

– Có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.

– Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

Khoản 1, Khoản 2 Điều 50 Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định việc xử lý đối với doanh nghiệp, cơ sở đang kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy và cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề về phòng cháy và chữa cháy trước ngày Nghị định 79/2014/NĐ-CP có hiệu lực như sau:

– Kể từ ngày Nghị định 79/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp, cơ sở đang kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải đến cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy để được xác nhận và cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

– Sau 36 tháng, kể từ ngày Nghị định 79/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, nếu doanh nghiệp, cơ sở không đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP thì phải chấm dứt kinh doanh về lĩnh vực này.

Như vậy, bên mời thầu đưa yêu cầu tiêu chí đánh giá về người đứng đầu doanh nghiệp phải có văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp của bạn là hoàn toàn hợp lý để chứng minh tư cách hợp lệ của công ty bạn.

Khoản 2 Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định: Hồ sơ mời thầu phải quy định về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật; xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tiêu chuẩn xác định giá đánh giá (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá). Trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Như vậy, theo quy định tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP, đối với các doanh nghiệp kinh doanh phòng cháy chữa cháy thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy, thời hạn 36 tháng đặt ra chỉ là lộ trình phải có chứng chỉ theo yêu cầu, do đó nếu trong hồ sơ dự thầu đơn vị bạn không có chứng chỉ phòng cháy, chữa cháy thì có thể bị loại vì không đáp ứng được các yêu cầu của bên mời thầu.