Hồ sơ và thủ tục cần thiết để đăng ký hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh như thế nào?

Hồ sơ và thủ tục cần thiết để đăng ký hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh như thế nào?

Xin chào chuyên mục hỏi đáp pháp luật! Cho tôi hỏi vấn đề sau: Tôi có một chị gái làm việc ở công ty A, nhưng nay chị đã nghỉ sinh và chị mới sinh ngày 23/6. Vậy cho tôi hỏi: Chị tôi phải chuẩn bị hồ sơ và những thủ tục cần thiết nào để đăng ký hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh? Mong chuyên mục giải đáp giúp tôi.Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi,  với câu hỏi của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ vào quy định tại điều 17 nghị định 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, việc dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản cụ thể như sau:

Điều 17. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản theo khoản 1 Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu quy định tại Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội hoặc sau thời gian hưởng chế độ khi sinh con quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

2. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần, ngày đi và về nếu nghỉ tại cơ sở tập trung. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời quyết định, cụ thể như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên;

b) Tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe một ngày:

a) Bằng 25% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình;

b) Bằng 40% mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung, mức hưởng này tính cả tiền đi lại, tiền ăn và ở.

Lưu ý:
– Ban nữ công và toàn thể nhân viên nữ cần tìm hiểm thêm nội dung của Nghị định 152/2006/NĐ-CP, để kịp thời áp dụng và thực hiện nhầm đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi của mình.
– Đơn xin nghĩ dưỡng sức sau hậu sản sẽ áp dụng ngay sau thời gian hưởng chế độ nghĩ khi sinh con, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu.

Đơn xin nghỉ dưỡng sau sinh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC SAU SINH

Kính gửi:          Ban Giám Công ty ……..

                         – Trưởng phòng Tổ chức – hành chánh – quản trị kế toán

Tôi tên là: …………………………………………………………….………

Hiện đang công tác tại: ……………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………….………….

Nay kính đơn này gửi đến Ban Giám Công ty…………………………..

…………………………………………………………………………………

Lý do xin nghỉ dưỡng sức sau sinh tại gia đình, kể từ ngày: …/…/……… đến ngày

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Đốc Công ty……………

Xin chân thành cảm ơn!

Kế Sách, ngày… tháng … năm 2013

Ban lãnh đạo     Chủ tịch công đoàn         Trưởng phòng HCNS             Người làm đơn

      (Duyệt)                  (Duyệt)                                (Duyệt)                              (Ký, họ tên)

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment