Hòa giải trong đất đai, thủ tục tiến hành hòa giải khi có tranh chấp đất đai

Hòa giải trong đất đai, thủ tục tiến hành hòa giải khi có tranh chấp đất đai

Câu hỏi: Thủ tục hòa giải khi có tranh chấp đất đai xảy ra được quy định thế nào vậy các anh chị?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn pháp luật Ask Law 19006261. Luật sư tư vấn thủ tục hòa giải khi có tranh chấp đất đai xảy ra  theo quy định của pháp luật như sau.

 • Căn cứ pháp lý.
 • Luật đất đai 2013
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định một số điều của Luật đất đai
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai.

1. Hòa giải đất đai khi nào.

         Theo quy định của Luật đất đai 2013, đối với các trường hợp xảy ra tranh chấp đất đai, nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp tự hòa giải.  Nếu các bên không thể hòa giải được thì có thể nộp đơn yêu cầu UBND xã nơi có bất động sản để tiến hành hòa giải.

2. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

      Theo quy định tại Điều 88 nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai, trình tự thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai gồm:

 • Trách nhiệm của UBND

         Khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp về đất đai, UBND xã có trách nhiệm thực hiện những công việc sau:

   – Thẩm tra, xác minh tìm hiểu về nguyên nhân tranh chấp, thu thập tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất,

   – Thành lập hội đồng giải quyết tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải, theo đó thành viên của hội đồng gồm:

 • Chủ tịch hoặc phó chủ tịch ủy ban nhân dân là thành chủ tịch hội đồng.
 • Đại diện ủy ban mặt trận tổ quốc xã, phường, thị trấn.
 • Tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị hay trưởng thôn với khu vực nông thôn
 • Đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó.
 • Cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn.
 • Có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 • Địa điểm tiến hành hòa giải.

     – Đối với tranh chấp ai có quyền sử dụng đất thì phải tiến hành hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp

     – Đối với tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất như: tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất,… thì không phải tiến hành hòa giải tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp nhưng vẫn phải thực hiện thủ tục hòa giải theo quy định của BLTTDS.

 • Tổ chức cuộc họp hòa giải.

     Tổ chức cuộc họp hòa giải phải có đầy đủ sự tham gia của :

   – Các bên tranh chấp

   – Thành viên hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai

    – Người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Lưu ý. Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ 2 thì coi là việc hòa giải không thành.

 • Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai.

     Kết quả của việc giải quyết tranh chấp lần đầu phải được lập biên bản và biên bản phải đủ điều kiện về nội dung, có chữ kí của các bên tham gia và hội đồng hòa giải, dấu của ủy ban nhân.

 •     Nội dung của biên bản hòa giải gồm có:

    – Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải.

     – Thành phần tham dự hòa giải.

     – Tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp.

     – Ý kiến của hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai.

      – Những nội dung đã được các bên thỏa thuận, không thỏa thuận.

 •     Biên bản hòa giải  tranh chấp đất đai chỉ là một trong những văn bản tiền tố tụng

        – Nếu hòa giải thành thì sẽ dựa vào biên bản hòa giải để giải quyết tranh chấp giữa các bên.

        – Nếu hòa giải không thành thì tiến hành các quy trình tố tụng khác theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự.

     Chú ý: Sau khi nhận được quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu của người có thẩm quyền mà các bên hoặc một trong các bên tranh chấp không đồng ý với quyết định giải quyết thì phải gửi đơn đề nghị giải quyết tranh chấp lần hai đến người có thẩm quyền.

       Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu hoặc không quá 45 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn mà các bên hoặc một trong các bên tranh chấp không có đơn gửi người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai lần hai thì quyết định giải quyết tranh chấp lần đầu có hiệu lực thi hành. 

       Trên đây là nội dung tư vấn của Asklaw đối với trường hợp của bạn về hòa giải trong đất đai, thủ tục tiến hành hòa giải khi có tranh chấp đất đai theo quy định. Mọi thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 19006261 để được hỗ trợ kịp thời.

 

 

Give a Comment