Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Học thạc sĩ có được hoãn nghĩa vụ quân sự

Câu hỏi:

Chào chuyên mục tư vấn pháp luật.

Em năm nay 26 tuổi và đang học cao học tại trường đại học ngoại thương. Chuyên mục cho em hỏi những vấn đề sau:

1. Liệu giấy xác nhận học viên cao học của em có hiệu lực xin hoãn nghĩa vụ quân sự ?
2. Em đã 26 tuổi nếu chưa đăng kí nghĩa vụ quân sự lần đầu có bị xử phạt?
3. Trong trường hợp em đã bị phạt tiền trong dịp khám sức khỏe, trong dịp tập trung quân… thì mức phạt của em có thể bị nâng lên thành án tù nếu em tiếp tục không có mặt vào năm sau có phải không ạ?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật nghĩa vụ quân sự của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Thứ nhất, theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là đối tượng đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trongthời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Như vậy đối tượng đang được đào tạo thạc sĩ thì không được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Thứ hai, bạn đã 26 tuổi thì khi mà chưa đăng kí nghĩa vụ quân sự thì sẽ bị xử phạt từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định 120/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính quốc phòng cơ yếu.

Điều 4. Vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự

Phạt cảnh cáo đối với hành vi không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong cá hành vi sau đây:

Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này;

Thứ ba, việc mức phạt của em có thể bị nâng lên thành án tù nếu em tiếp tục không có mặt vào năm sau căn cứ vào thời hạn chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trước đó.

Điều 259 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định như sau:

1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Tự gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khoẻ của mình;
b) Phạm tội trong thời chiến;
c) Lôi kéo người khác phạm tội.

Việc bạn tiếp tục vi phạm có phải hành vi phạm tội để phải chịu hình phạt tù hay không phụ thuộc vào hành vi thực hiện sau có đang trong thời hạn đang được coi là xử lý vi phạm hành chính hay không.

Đối với trường hợp của bạn đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về đăng kí nghĩa vụ quân sự (hình thức xử phạt là phạt tiền), nên sau 1 năm từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì được coi là chưa bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Nên trường hợp của bạn sẽ giải quyết như sau: Tính đến thời điểm bạn tiếp tục vi phạm bạn đã thực hiện quyết định xử phạt được 1 năm chưa ? Nếu đã được 1 năm thì bạn không phạm tội, nếu chưa được 1 năm thì hành vi vi phạm của bạn là hành vi phạm tội quy định tại điều 259 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You can use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>