Hỏi về thủ tục chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang cô ty cổ phần như thế nào?

Hỏi về thủ tục chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang cô ty cổ phần như thế nào?

Cho tôi hỏi vấn đề sau: Doanh nghiệp của bố tôi hiện tại là công ty TNHH 2 thành viên, bây giờ bố tôi muốn chuyển nhượng một phần vốn góp cho chú tôi ( là em trai của bố tôi) và muốn chuyển đổi sang công ty cổ phần. Vậy cho tôi hỏi, với trường hợp như trên thì bố tôi cần những thủ tục gì?Mong chuyên mục giải đáp giúp ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ vào Điều 154 Luật Doanh nghiệp năm 2005, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về “Đăng ký doanh nghiệp”

Thứ nhất:Hồ sơ:

-Giấy đề nghị chuyển đổi.

– Quyết định chuyển đổi của Hội đồng thành viên và Điều lệ công ty chuyển đổi.Quyết định chuyển đổi phải có các nội dung chủ yếu như sau:

+Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty được chuyển đổi.

+Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty chuyển đổi.

+Thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi.

+Phương án sử dụng lao động.

+Thời hạn thực hiện chuyển đổi.

-Danh sách cổ đông sáng lập hoặc cổ đông phổ thông; kèm theo danh sách phải có: chứng minh thưcủa cổ đông Bản sao hợp lệ (là một trong các giấy tờ chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực

-Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ.

Thứ hai: Thẩm quyền.

Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư

Thứ ba: Quyết định chuyển đổi phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

Thứ tư: Sau khi đăng ký kinh doanh, Công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; Công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty được chuyển đổi.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment