Hỏi về vấn đề chấm dứt việc giám hộ

Hỏi về vấn đề chấm dứt việc giám hộ

Xin chào chuyên mục, cho tôi hỏi trường hợp sau: Tôi có một cô em họ, bố mẹ em mất khi em còn nhỏ, em được bác ruột nhận làm giám hộ nuôi . Năm em 18 tuổi, để bớt khó khăn cho gia đình bác, em tôi  đã thôi học, đi làm và muốn sống tự lập. Vậy cho tôi hỏi, trong trường hợp nào thì chấm dứt việc giám hộ và hậu quả của chấm dứt việc giám hộ được pháp luật quy định như thế nào?mong chuyên mục tư vấn giúp ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo Điều 72 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì việc chấm dứt việc giám hộ được quy định trong các trường hợp sau đây:

1. Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

2. Người được giám hộ chết ;

3. Cha, mẹ của người được giám hộ đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;

4. Người được giám hộ được nhận làm con nuôi.

Cũng theo Điều 73 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì hậu quả chấm dứt việc giám hộ được quy định như sau:

1. Khi việc giám hộ chấm dứt thì trong thời hạn ba tháng, kể từ thời điểm chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với người được giám hộ hoặc với cha, mẹ của người được giám hộ.

Trong trường hợp người được giám hộ chết thì trong thời hạn ba tháng, kể từ thời điểm chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với người thừa kế của người được giám hộ; nếu hết thời hạn đó mà chưa xác định được người thừa kế thì người giám hộ tiếp tục quản lý tài sản của người được giám hộ cho đến khi tài sản được giải quyết theo quy dịnh của pháp luật về thừa kế và thông báo cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người được giám hộ cư trú.

Việc thanh toán tài sản được thực hiện dưới sự giám sát của người giám sát việc giám hộ.

2. Các quyền, nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ được người giám hộ thực hiện như sau:

a/ Chuyển cho người được giám hộ khi người này đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b/ Chuyển cho cha, mẹ của người được giám hộ trong trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 72 của Bộ luật này;

c/ Chuyển cho người thừa kế của người được giám hộ khi người được giám hộ chết.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment