Hợp đồng lao động xác định thời hạn và chế độ tham gia BHXH

Hợp đồng lao động xác định thời hạn và chế độ tham gia BHXH

Bạn đọc hỏi: Tôi là công nhân của Công ty nhưng trong một năm đầu mới làm việc tại Công ty tôi chỉ được ký hợp đồng ngắn hạn là 2.5 tháng và đồng thời không được tham gia BHXH. Vậy tôi phải làm gì để được bảo vệ quyền lợi của mình?

Rất mong Quý cơ quan trả lời tôi sớm để tôi không bị thiệt thòi về BHXH.

Hỏi đáp pháp luật trả lời:

Căn cứ quy định Điều 22 Bộ luật lao động 2012 trường hợp giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn, khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn phải thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động mới, nếu là hợp đồng xác định thời hạn thì chỉ được ký thêm một lần, sau đó vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 2 Luật BHXH 2014 thì người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; hợp đồng lao động có thời hạn 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc kể từ ngày 1/1/2018.

Đối chiếu quy định nêu trên trường hợp của ông/bà trong một năm đầu liên tục ký kết hợp đồng lao động ngắn hạn 2,5 tháng (quá 2 lần) là không đúng quy định của pháp luật về lao động. Đề nghị ông/bà kiến nghị công ty thực hiện giao kết hợp đồng lao động theo đúng quy định của Bộ luật Lao động để đảm bảo quyền lợi cho mình.

 

 

 

 

Give a Comment