Hợp đồng thuê nhà có điều khoản mỗi năm tăng giá 10% có hợp lý không?

Hợp đồng thuê nhà có điều khoản mỗi năm tăng giá 10% có hợp lý không?

Câu hỏi

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi chuẩn bị ký hợp đồng thuê căn hộ chung cư giá rẻ với giá 3 triệu đồng. Bên cho thuê chấp nhận công chứng. Nhưng trong hợp đồng lại có điều khoản mỗi năm tăng giá 10% vậy có hợp lý không?Trân trọng cảm ơn!

Luật sư trả lời

Theo quy định tại Điều 121 Luật Nhà ở năm 2014 có quy định như sau:

Điều 121. Hợp đồng về nhà ở

Hợp đồng về nhà ở do các bên thỏa thuận và phải được lập thành văn bản bao gồm các nội dung sau đây:

1. Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của các bên;

2. Mô tả đặc điểm của nhà ở giao dịch và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó. Đối với hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ chung cư thì các bên phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung; diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích sàn xây dựng căn hộ; mục đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu;

3. Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá; trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở mà Nhà nước có quy định về giá thì các bên phải thực hiện theo quy định đó;

4. Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

5. Thời gian giao nhận nhà ở; thời gian bảo hành nhà ở nếu là mua, thuê mua nhà ở được đầu tư xây dựng mới; thời hạn cho thuê, cho thuê mua, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; thời hạn góp vốn;

6. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

7. Cam kết của các bên;

8. Các thỏa thuận khác;

9. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;

10. Ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng;

11. Chữ ký và ghi rõ họ, tên của các bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.

Như vậy pháp luật quy định cụ thể về các nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng về nhà ở. Theo quy định tại Khoản 8 Điều 121 như trên thì các bên có thể cón những thỏa thuận khác ngoại trừ những nội dung theo quy định tại Điều 121, như vậy vấn đề tăng giá 10% một năm là không trái với quy định của pháp luật, tuy nhiên việc ký kết hợp đồng hay không là phụ thuộc vào bạn hoặc bạn có thể thỏa thuận với chủ nhà về vấn đề này theo quy định tại Khoản 1 Điều 129 Luật Nhà ở năm 2014, cụ thể:

Điều 129. Thời hạn thuê và giá thuê nhà ở

1. Bên cho thuê và bên thuê nhà ở được thỏa thuận về thời hạn thuê, giá thuê và hình thức trả tiền thuê nhà theo định kỳ hoặc trả một lần; trường hợp Nhà nước có quy định về giá thuê nhà ở thì các bên phải thực hiện theo quy định đó.

2. Trường hợp chưa hết hạn hợp đồng thuê nhà ở mà bên cho thuê thực hiện cải tạo nhà ở và được bên thuê đồng ý thì bên cho thuê được quyền điều chỉnh giá thuê nhà ở. Giá thuê nhà ở mới do các bên thỏa thuận; trường hợp không thỏa thuận được thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở và phải bồi thường cho bên thuê theo quy định của pháp luật.

3. Bên cho thuê và bên thuê nhà ở được Nhà nước bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình thuê và cho thuê nhà ở.

Theo đó, nếu như hai bên thực hiện việc tăng giá có thỏa thuận trong hợp đồng, thể hiện sự đồng ý của hai bên thì sẽ hợp lý.

 

 

 

 

 

 

 

Give a Comment