Câu hỏi:

Chào Luật sư! Luật sư cho em hỏi, hợp tác xã của em vừa làm thay đổi đăng ký kinh doanh theo Luật hợp tác xã mới và phải thay đổi con dấu? Vậy bên hợp tác xã của em có bị thu hồi lại con dấu cũ không ạ? Xin cảm ơn Luật sư!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật hợp tác xã;

– Thông tư 21/2012/TT – BCA.

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Thông tư 21/2012/TT – BCA thì

Thủ tục đối con dấu đối với các loại hình kinh tế bao gồm

– Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của các cơ quan, tổ chức (sao y thị thực).

– Cơ quan, tổ chức có con dấu cần đổi phải có văn bản đề nghị đổi con dấu và nêu rõ lý do (ký tên, đóng dấu).

– Giấy giới thiệu kèm chứng minh nhân dân (bản chính) của người trực tiếp liên hệ với cơ quan Công an để làm con dấu.

Do đó, sau khi thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và làm lại con dấu theo Luật Hợp tác xã thì Hợp tác xã của bạn tiếp tục hoạt động bình thường,. Trong trường hợp thay đổi con dấu thì đồng nghĩa với việc con dấu cũ không còn giá trị sử dụng và chỉ công nhận con dấu mới của Hợp tác xã trong các hoạt động sau này.

Như vậy, khi thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh kèm theo đó là việc làm lại con dấu thì việc thay đổi này đã làm cho hiệu lực của con dấu cũ bị vô hiệu. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có quy định nào yêu cầu bắt buộc phải thu hồi con dấu cũ sau khi làm con dấu mới, nhưng để tránh những rủi ro trong quá trình hoạt động, hợp tác xã của bạn nên nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp không nộp lại con dấu mà cố tình sử dụng nó vào các mục địch bất hợp pháp thì có thể bị xử phạt hành chính vì hành vi vi phạm này.