Câu hỏi:

Chào luật sư. Tôi muốn hỏi hợp tác xã nông nghiệp được phép đăng ký kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của chúng tôi, với vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật du lịch 2005;

– Nghị định 92/2007/NĐ-CP.

2. Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 43 Luật du lịch 2005 quy định về doanh nghiệp kinh doanh lữ hành như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

3. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa. Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế.”

Như vậy, trước hết, tổ chức hay cá nhân muốn kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp. Đối với kinh doanh lữ hành nội địa thì cần đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 44 Luật du lịch 2005 như sau:

– Có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

– Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

– Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có thời gian ít nhất ba năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

Như vậy, hợp tác xã nông nghiệp nếu có đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền thì đủ điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa.

Mặt khác, Điều 12 Nghị định 92/2007/NĐ-CP quy định người điều hnafh hoạt động kinh doanh lữ hành như sau:

“- Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành phải có thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành ít nhất là ba năm (đối với kinh doanh lữ hành nội địa); bốn năm (đối với kinh doanh lữ hành quốc tế).

– Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:

+ Quản lý hoạt động lữ hành;

+ Hướng dẫn du lịch;

+ Quảng bá, xúc tiến du lịch;

+ Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;

+ Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch.

– Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định thông qua giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người đó đã hoặc đang làm việc; các giấy tờ hợp lệ khác xác nhận thời gian người đó làm việc trong lĩnh vực lữ hành.”

Vậy, trong trường hợp này, hợp tác xã nông nghiệp nếu đáp ứng được những điều kiện trên thì được phép đăng kí kinh doanh lữ hành nội địa.