Câu hỏi:

Hiện tại công ty em đang làm quyết toán thuế năm 2013,2014,2015. Cán bộ bên Thuế đã vào công ty em kiểm tra, và hiện tại họ chỉ bắt bẻ cty em 2 lỗi chính: 1. Hóa đơn đầu vào (HĐ thuê VP) do công ty Toàn Tiến (Landlord) xuất cho cty em bị thiếu mất chữ “phường Quảng An” 2. Hóa đơn làm hàng thực tế cho lô hàng của bên em (cty khác viết cho cty em) có vết sửa ngày từ 23 thành 25.Và họ bắt 1 vài lỗi khác cũng vớ vẩn như vậy, rồi họ loại hóa đơn của bên em ra. Em thấy như vậy là họ đang làm khó DN chứ không phải hỗ trợ DN vì tất cả các HĐ họ loại ra đều là chi phí thực tế và bên em có thể chứng minh được điều đó. Vậy mong luật sư tư vấn cho em về khung hình phạt nếu có, cách xử lý và đặc biệt, em có thể khiếu kiện họ về việc gây khó dễ doanh nghiệp được không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật thuế của chúng tôi, với trường hợp của anh  bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo Khoản 7, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 thì những nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng cụ thể như sau:

“7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

Trường hợp tên,địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

cach-ghi-hoa-don-dau-vao-nhu-the-nao.

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Trường hợp tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế trực tiếp bán hàng thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc không có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính.

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hoá đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hoá đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hoá đơn phát sinh trong ngày.

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Như vậy trong trường hợp của bạn thì bạn cần phải làm  biên bản điều chỉnh sai sót . Quy định về nguyên tắc lập hóa đơn thì nội dung hóa đơn không được tẩy xóa , sửa chữa … tất cả những sai sót đó sẽ làm cho hóa đơn của bạn không hợp lệ.