Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng khi ly hôn?

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng khi ly hôn?

Câu hỏi

Bố mẹ tôi đang làm thủ tục ly hôn. Ngôi nhà hiện tại của ba tôi có trước hôn nhân. Khi ba tôi lấy vợ thì ông bà cho ba tôi và vợ trước của ông ấy. Vợ trước ông ngoại tình, khi ly hôn không tranh chấp tài sản, khước từ quyền nuôi con. Ba tôi cưới mẹ tôi năm 1992. Sau đó vợ cũ của ông khước từ tài sản lại cho ba tôi trong thời kỳ hôn nhân với mẹ tôi. Ba tôi đi làm sổ đỏ năm 2006, nhưng đứng tên một mình. Vậy bây giờ giải quyết ly hôn, mẹ tôi có được phân chia tài sản?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Điều 33 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

“Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

Như vậy, theo như thông tin bạn cung cấp, ngôi nhà hiện tại của ba bạn có trước hôn nhân. Khi ba bạn lấy vợ thì ông bà cho ba bạn và vợ trước của ông ấy. Vợ trước ông ngoại tình, khi ly hôn không tranh chấp tài sản, khước từ quyền nuôi con. Ba bạn cưới mẹ tôi năm 1992. Sau đó vợ cũ của ông khước từ tài sản lại cho ba bạn trong thời kỳ hôn nhân với mẹ bạn. Năm 2006, ba bạn đi làm sổ đỏ nhưng đứng tên một mình. Do đó, căn cứ theo Điều 33 trên thì tài sản là quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng. Tuy nhiên, ngôi nhà và mảnh đất ba mẹ bạn đang ở hiện nay là tài sản riêng của ba bạn được ông bà nội cho ba bạn và người vợ trước của ba bạn. Chính vì vậy, ngôi nhà này có thể được xem là tài sản riêng của ba bạn, nên không bị phân chia sau khi ly hôn với mẹ bạn trừ trường hợp quy định tại Điều 46 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:

“Điều 46. Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung

1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.
2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.
3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

Do thông tin bạn cung cấp, bạn chỉ cung cấp năm 2006, ba bạn làm sổ đỏ và đứng tên chỉ mình ba bạn. Do đó, nếu từ đó đến nay ba bạn không có bất cứ thỏa thuận nào với mẹ bạn về việc nhập tài sản này vào tài sản chung của hai vợ chồng. Ngược lại, nếu trong quá trình hôn nhân với mẹ bạn, ba bạn có thỏa thuận với mẹ bạn về việc nhập tài sản riêng của ba bạn vào tài sản chung của hai vợ chồng, nhưng không có văn bản mà chỉ nói miệng thì buộc mẹ bạn phải đưa ra được bằng chứng chứng minh được ba bạn đã đồng ý nhập tài sản là ngôi nhà và mảnh đất này vào khối tài sản chung của ba, mẹ bạn thì tài sản này vẫn được xem là tài sản chung của ba, mẹ bạn và sau khi ly hôn về nguyên tắc sẽ chia đôi căn cứ theo Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 nhưng có tính đến các yếu tố sau:

– Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

– Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

– Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

– Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Như vậy, tùy vào từng trường hợp nêu trên mà sau khi ly hôn tài sản là ngôi nhà và mảnh đất có thể được chia cho mẹ bạn hoặc không được phân chia.

Give a Comment