Câu hỏi:

Chào luật sư, tôi muốn nhờ luật sư tư vấn về đăng ký MST cho người phụ thuộc ạ. Tôi có đăng ký giảm trừ 1 người là mẹ chồng. Tôi đã có MST tại cục thuế Hà Nội do công ty ở ngoài đó nhưng tôi sống trong TP HCM. Nay tôi muốn tự đăng ký MST cho mẹ tại TP HCM để bổ sung thủ tục được không ạ? Nếu được thì tôi cần làm những thủ tục gì, ở đâu và trong thời gian bao lâu thì mẹ tôi được cấp MST? Cảm ơn luật sư ạ.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật thuế của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

2. Luật sư tư vấn:

Điểm h khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

“h.2.1.1.1) Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:

Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp hai (02) bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ một (01) bản đăng ký và nộp một (01) bản đăng ký cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của luật quản lý thuế.

Riêng đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp một (01) bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật Quản lý thuế.”
Theo đó,

– Nếu bạn chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một tổ chức trả thu nhập thì tổ chức trả thu nhập sẽ phải đăng ký người phụ thuộc cho bạn, bạn sẽ phải nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc và tờ khai đăng ký người phụ thuộc cho tổ chức trả thu nhập.

– Nếu bạn vừa có thu nhập từ tền lương, tiền công, vừa có thu nhập từ kinh doanh thì bạn tự nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập.

Thời gian cấp MST người phụ thuộc: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (Thông tư 80/2012/TT-BTC).

Những điều cần lưu ý: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc quy định tại Điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC