Hướng dẫn thủ tục xin gia nhập tổ chức công đoàn

Hướng dẫn thủ tục xin gia nhập tổ chức công đoàn

Câu hỏi:

Em ký hợp đồng lao động ngày 01/1/2017, vậy thì khi nào em có thể làm đơn gia nhập công đoàn được?  Em làm đơn gia nhập công đoàn gửi cho công đoàn bộ phận (Nơi em trực tiếp làm việc – cấp huyện) hay gửi cho công đoàn cơ sở (cấp tỉnh)? Công đoàn bộ phận có phải chấp nhận cho em gia nhập trước rồi mới làm văn bản lên công đoàn cơ sở đề nghị cho em được gia nhập công đoàn không? Em nhờ Luật sư tư vấn giúp. Xin cám ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 189 Bộ luật lao động 2012 quy định:

“Điều 189. Thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

1. Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật công đoàn.

2. Công đoàn cấp trên cơ sở có quyền và trách nhiệm vận động người lao động gia nhập công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; có quyền yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương tạo điều kiện và hỗ trợ việc thành lập công đoàn cơ sở.

3. Khi công đoàn cơ sở được thành lập theo đúng quy định của Luật công đoàn thì người sử dụng lao động phải thừa nhận và tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở hoạt động.”

Điều 5 Luật công đoàn năm 2012 quy định như sau:

“Điều 5. Quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn

1. Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

2. Trình tự, thủ tục thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.”

Theo quy định trên, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền gia nhập và hoạt động công đoàn. Do bạn không nói rõ công ty bạn có tổ chức công đoàn hay chưa do đó sẽ chia các trường hợp sau: Nếu công ty bạn có tổ chức công đoàn, bạn ký hợp đồng lao động từ 01/10.2016, nay muốn gia nhập tổ chức công đoàn thì bạn nộp đơn xin gia nhập công đoàn cho công đoàn cấp cơ sở tại nơi bạn đang làm việc. Trong trường hợp chưa có công đoàn cơ sở thì bạn làm đơn xin gia nhập công đoàn cấp trên cơ sở (cấp huyện) để tham gia tổ chức công đoàn.

 

Give a Comment