Hướng dẫn trình tự xây dựng và thủ tục đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp

Hướng dẫn trình tự xây dựng và thủ tục đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp

Câu hỏi

Hướng dẫn trình tự xây dựng và thủ tục đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp

Luật sư trả lời

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 119 Bộ Luật lao động năm 2012 thì “Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản” đồng thời người sử dụng lao động phải làm thủ tục đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động có thẩm quyền.

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng trên 10 lao động không đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thì doanh nghiệp sẽ bị phạt về hành vi vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất theo quy định tại Điều 15, Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

1. Về trình tự xây dựng nội quy lao động:

Bước 1: Căn cứ đặc điểm sản xuất – kinh doanh, đơn vị xây dựng nội quy lao động phù hợp theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật khác có liên quan.

Bước 2: Lấy ý kiến tham khảo của ban chấp hành công đoàn cơ sở. Trong trường hợp Doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở thì Doanh nghiệp cần lấy ý kiến tham khảo của Liên đoàn lao động quận/huyện nơi đặt trụ sở chính của Doanh nghiệp.

Bước 3: Người đứng đầu Doanh nghiệp ký quyết định ban hành nội quy lao động và thông báo công khai trong Doanh nghiệp.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh.

2. Thủ tục đăng ký nội quy lao động:

Bước 1: Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động (Theo mẫu).

– Quyết định ban hành nội quy lao động.

– Bản nội quy lao động (2 bản có đóng dấu giáp lai của Doanh nghiệp).

– Các văn bản quy định của đơn vị liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

– Biên bản đóng góp ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc của Liên đoàn lao động quận/huyện nơi đặt trụ sở chính của Doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp bộ hồ sơ nội quy lao động tại Sở lao động – thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có trụ sở chính của Doanh nghiệp; hoặc tại ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đối với các đơn vị thuộc khu công nghiệp theo ủy quyền của Sở lao động – thương binh và xã hội thì được đăng ký tại nơi có trụ sở chính của ban quản lý đó (Cụ thể là nộp tại bộ phận “một cửa” của Sở và nhận phiếu hẹn).

Bước 3: Bộ phận “một cửa” vào sổ và chuyển phòng Lao động Tiền lương và Bảo hiểm xã hội. Phòng Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội thẩm định hồ sơ, sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội trình Lãnh đạo Sở ký ban hành công văn thông báo về việc đăng ký nội quy lao động

Bước 4: Sau khi ký công văn thông báo, Phòng Lao động Tiền lương và Bảo hiểm xã hội trả kết quả tới bộ phận một cửa. Đến hạn, bộ phận một cửa nhận lại phiếu hẹn và trả kết quả: Công văn thông báo về việc đăng ký nội quy lao động.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì Sở sẽ có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

Give a Comment