Khi đăng ký kết hôn được cấp bao nhiêu bản giấy chứng nhận đăng ký kết hôn?

Khi đăng ký kết hôn được cấp bao nhiêu bản giấy chứng nhận đăng ký kết hôn?

Câu hỏi:

Hiện tại em rất bối rối về vấn đề đăng kí kết hôn. Ngày 25/09 em cùng người yêu đi đăng kí kết hôn tại xã anh ấy. Do người quen nên bên đó không yêu cầu giấy tờ tùy thân CMTND. Tuy nhiên, xã lại chỉ cấp 1 bản chính giấy đăng kí kết hôn sau khi hai bên kí. Em muốn hỏi: Theo quy định là mỗi bên vợ chồng sẽ được cấp 1 bản chính, xã làm thế có vi phạm thủ tục không và liệu em có thể hủy giấy đăng kí này không (em đang muốn hủy đăng ký) và có cơ sở nào khác để giấy đăng kí này mất hiệu lực.  Mong luật sư có thể giúp em. Cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hôn nhân gia đình của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Luật hôn nhân và gia đình mới năm 2014 số 52/2014/QH13

2. Luật sư tư vấn:

Khoản 3 Điều 18 Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định:

“…3. Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt. Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn, nếu hai bên đồng ý kết hôn, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn. Hai bên nam, nữ ký vào Giấy chứng nhận kết hôn và Sổ đăng ký kết hôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên vợ, chồng một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn, giải thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của Luật ”

Như vậy, căn cứ theo quy định pháp luật trên thì khi bạn đăng ký kết hôn thì Chủ tịch UBND xã sẽ cấp cho vợ chồng bạn mỗi bên 1 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

Trong trường hợp này, bạn có thể làm đơn gửi lên UBND huyện để UBND huyện thu hồi lại Giấy chứng nhận kết hôn, cụ thể Điểm k Khoản 1 Điều 78 Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định:”k) Quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trái với quy định tại Nghị định này (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình).”

Khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình quy định về điều kiện kết hôn:
“Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này…”

One Response

  1. Dung 09/12/2019

Give a Comment