Khi ly hôn con giao cho chồng nuôi sau này khởi kiện đòi lại quyền nuôi như thế nào?

Khi ly hôn con giao cho chồng nuôi sau này khởi kiện đòi lại quyền nuôi như thế nào?

Câu hỏi

Em có anh trai đã ly hôn, khi ly hôn bé gái chưa được 03 tuổi, chị dâu đã tự nguyện giao quyền nuôi con cho bố. Năm nay bé lên 05 tuổi. Chị dâu nộp đơn ra Tòa đòi lại quyền nuôi con, vì chị nói bố nuôi dưỡng nhưng thực chất bé ở với ông bà nội. Do anh trai em làm bộ đội công tác trong Đà Nẵng nên chị dâu muốn giành lại quyền nuôi con. Từ khi ly hôn, chị chưa hề cấp dưỡng, toàn bộ do anh trai em gửi tiền về cho ông bà nuôi cháu. Hiện tại chị dâu đã lấy chồng khác, vừa nuôi con riêng của chồng và đang có thai sắp sinh nữa nên chị dâu liệu có khả năng giành lại quyền nuôi con không? Và nếu theo lý do chị ấy nói là bé không trực tiếp ở với bố, vậy thì anh trai em có thể đón bé vào sống với anh trong Đà Nẵng không?

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Hôn nhân gia đình năm 2014

2. Luật sư tư vấn:

Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn có anh trai đã ly hôn, khi ly hôn bé gái chưa được 03 tuổi, chị dâu đã tự nguyện giao quyền nuôi con cho bố. Năm nay bé lên 05 tuổi. Chị dâu nộp đơn ra Tòa án muốn giành lại quyền nuôi con, vì chị dâu nói anh trai tôi nuôi dưỡng nhưng thực chất bé ở với ông bà nội. Do anh trai tôi làm bộ đội công tác trong Đà Nẵng nên chị muốn giành lại quyền nuôi con. Do đó, căn cứ theo quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn:

“Điều 84. Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn
1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.
2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:
a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;
b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.
3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.
4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.
5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:
a) Người thân thích;
b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;
c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
d) Hội liên hiệp phụ nữ.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, chị dâu bạn có thể giành lại quyền nuôi con khi chị dâu của bạn có một trong các căn cứ sau đây:

Trường hợp thứ nhất, hai vợ chồng anh, chị bạn có thỏa thuận được với nhau về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn sao cho phù hợp với lợi ích tốt nhất về mọi mặt của con.

Trường hợp thứ hai, anh trai bạn hiện đang là người trực tiếp nuôi dưỡng con sau khi ly hôn nhưng anh trai bạn không còn đủ khả năng, đủ điều kiện để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn.

Từ những phân tích trên, cũng như căn cứ vào thông tin bạn cung cấp, chị dâu của bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn khi chị dâu bạn chứng minh được anh trai bạn không còn đủ khả năng nuôi dưỡng con. Trong khi đó, từ khi ly hôn, chị dâu bạn chưa hề cấp dưỡng, toàn bộ do anh trai bạn gửi tiền về cho ông bà nội để nuôi cháu. Bên cạnh đó, hiện tại chị dâu đã lấy chồng khác, vừa nuôi con riêng của chồng và đang có thai sắp sinh nữa nên chị dâu bạn có khả năng giành lại quyền nuôi con rất thấp. Vì chị dâu bạn hiện nay đã có cuộc sống gia đình mới, cũng như còn phải chăm sóc cho gia đình mới nên không thể chăm sóc cho con tốt nhất được.

Để đảm bảo việc chắc chắn tiếp tục giành được quyền trực tiếp nuôi con thì anh trai bạn có thể đem cháu trực tiếp vào Đà Nẵng để có thể chăm sóc con trực tiếp. Hoặc ngược lại, nếu trong trường hợp anh trai bạn cũng có thể chứng minh được do điều kiện hoàn cảnh không thể mang cháu vào Đà Nẵng thì anh trai bạn có thể chứng minh được mặc dù ở cùng ông bà nội nhưng ông bà nội vẫn có thể chăm sóc tốt nhất cho cháu, đảm bảo quyền lợi tốt nhất về mọi mặt cho cháu. Lúc này, chị dâu bạn không có một trong các căn cứ để yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, do đó, Tòa án vẫn sẽ giữ nguyên quyết định/Bản án trước đây mà giao con cho anh trai bạn tiếp tục là người trực tiếp nuôi dưỡng sau khi ly hôn.

Give a Comment