Khi ly hôn con muốn ở với mẹ thì cha có được quyền nuôi con không?

Khi ly hôn con muốn ở với mẹ thì cha có được quyền nuôi con không?

Câu hỏi:

Hai vợ chồng tôi đã có hai con,tôi muốn ra tòa thì nuôi một đứa con nhưng nếu con tôi không đồng ý thì làm sao? Xin cảm ơn Luật sư.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hôn nhân gia đình của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 của Quốc hội

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về việc nuôi con khi ly hôn thì:

“Điều 81. Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Theo như quy định trên, khi vợ chồng bạn ly hôn, thì về quyền nuôi con các bên có thể thỏa thuận với nhau về việc nuôi con. Nếu bạn và vợ bạn không thỏa thuận được và có yêu cầu Tòa án giải quyết, thì lúc này Tòa án sẽ giải quyết dựa trên các nguyên tắc tại khoản 2, khoản 3 của Điều luật. Cụ thể:

– Nếu các con của bạn dưới 36 tháng tuổi, thì về nguyên tắc, con sẽ do mẹ của các cháu trực tiếp nuôi trừ khi vợ bạn không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

– Nếu các con của bạn từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi: Tòa án sẽ giải quyết quyền nuôi con cho bên nào đảm bảo tốt hơn về mặt quyền và lợi ích cho con;

– Nếu con của bạn từ đủ 7 tuổi trở lên: Tòa án giải quyết quyền nuôi con dựa trên việc xem xét nguyện vọng của con.

Như vậy, vợ chồng bạn có thể thỏa thuận về quyền trực tiếp nuôi con, đối với thỏa thuận này thì không nhất thiết phải có sự đồng ý của con bạn. Còn nếu vợ chồng bạn không thể thỏa thuận thì mới giải quyết dựa trên nguyên tắc trên.

Give a Comment