Câu hỏi:

Ngày 28/3/2017 Ông Nguyễn Bê, Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề họp phòng TCHC và thông báo cho tôi nghỉ việc từ ngày 1/6/2017 với 2 lý do: Thứ nhất: Tháng 8 Hiệu trưởng nghỉ thì sẽ cho nghỉ những người Hiệu Trưởng tuyển dụng vào để khỏi ảnh hưởng đến Hiệu trưởng mới. Thứ hai: Trường hết việc để xây dựng sửa chữa. Nay tôi viết đơn gửi tư vấn luật xem xét. Thứ nhất: Với 2 lý do nêu trên mà hiệu trưởng cho tôi nghỉ việc có đúng hay không ? trong khi tôi đang là viên chức, với hợp đồng không xác định thời hạn. Chưa từng bị triển trách hay vi phạm kỷ luật. (không thuộc lí do chấm dứt HĐLĐ tại khoản 1 điều 38 Luật Lao động ) Thứ hai: Nếu cho tôi nghĩ việc với lý do thứ nhất của hiệu trưởng thì những người được tuyển dụng sau khi Hiệu trưởng về trường tại sao chỉ thông báo cho một mình tôi nghỉ việc. Thứ ba:Nếu cho tôi nghĩ việc với lý do thứ hai của hiệu trưởng thì cũng không đúng vì theo kế hoạch của năm 2016 công việc sữa chữa còn rất nhiều. Thậm chí trong cuộc họp giao ban của phòng lãnh đạo phòng cũng đã nêu cầu: Theo cuộc họp giao ban tháng 6 của trường, phòng thch cũng đã lên kế hoạch cải tạo sữa chữa trong dịp nghĩ hè. Như vậy tôi thấy cả hai lý do hiệu trưởng nêu ra là chưa thỏa đáng mà chủ yếu mang tính cá nhân. (Tôi sẽ báo cáo nếu có yêu cầu). Và tôi cũng xin hỏi tại sao tôi chưa nghĩ việc nhưng tài khoản bin trên wepsite trường tôi không thể gửi và xem mail được. Tôi làm đơn này gửi đến tư vấn luật xem xét và hướng dẫn các thủ tục tiếp theo. Trân trọng cám ơn.?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý

– Luật viên chức 2010

– Nghị định 27/2012/NĐ-CP

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Điều 29 Luật viên chức 2010 về đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc:

“1. Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

a) Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ;

b) Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 57 của Luật này;

c) Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của viên chức bình phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm việc;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn;

đ) Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết trước ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Đối với viên chức do cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tuyển dụng, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

… ”

Nếu như bạn nói là bạn không vi phạm bất kỳ quy định gì trong quá trình làm việc cũng như hiệu trưởng đưa ra lý do cho bạn thôi việc như vậy là không phù hợp với quy định của Luật viên chức 2010. Nếu đơn phương chấm dứt thì yêu cầu phải có thông báo trước và nêu rõ lý do, còn nếu cho bạn thôi việc theo hình thức kỷ luật buộc thôi việc thì chỉ áp dụng khi rơi vào các trường hợp tại Điều 13 Nghị định 27/2012/NĐ-CP về buộc thôi việc:

“Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

1. Bị phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng;

2. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;

3. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập;

4. Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;

5. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch;

6. Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức.”

Do quyết định nghỉ việc không phù hợp với quy định nên bạn có quyền khiếu nại quyết định này tới cơ quan sở giáo dục đào tạo mà đơn vị bạn trực thuộc. Qua đó, bạn có thể yêu cầu giải trình rõ về việc hiệu trưởng quyết định cho thôi việc bạn và bảo vệ các quyền lợi khác chính đáng của mình.