Tìm kiếm một câu hỏi?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào? bạn có thể tìm kiếm ở bên dưới hoặc nhập những gì bạn đang muốn tìm kiếm!

Khi thay đổi nội dung làm việc với viên chức cần phải làm gì?

Câu hỏi:

Tôi làm viên chức cho một cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập gần nhà. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan tới việc thay đổi nội dung và chấm dứt hợp đồng làm việc khi viên chức làm tại đơn vị khác

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi những thắc mắc của bạn đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty Luật VinaBiz. Với những thông tin bạn cung cấp bộ phận tư vấn luật Lao động đưa ra ý kiến tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, quy định về thay đổi nội dung làm việc với viên chức.

Theo Điều 13 Thông tư 15/2012/TT-BNV có quy định về việc thay đổi nội dung hợp đồng làm việc như sau:
Trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc, nếu có thay đổi nội dung hợp đồng làm việc thì hai bên thỏa thuận các nội dung sửa đổi, bổ sung và được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng làm việc hoặc ký kết hợp đồng làm việc mới.

Thứ hai, chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác.
Theo Điều 14 Thông tư 15/2012/TT-BNV có quy định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác như sau:
– Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập đang làm việc.
– Việc chấm dứt hợp đồng làm việc phải được thể hiện bằng văn bản có xác nhận của viên chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng làm việc. Văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

Căn cứ pháp luật:

Điều 13 và Điều 14 Thông tư 15/2012/TT-BNV “hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành”.

Để lại bình luận

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của