Khó khăn về kinh tế có quyền yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng hay không?

Khó khăn về kinh tế có quyền yêu cầu thay đổi mức cấp dưỡng hay không?

Câu hỏi

Tôi có một băn khoăn qua tin này tôi muốn được hỗ trợ. Theo bản án khi ly hôn năm 2016 của Tòa án nhân dân huyện X thì tôi có trách nhiệm cấp dưỡng cho con 6 tuổi là 1 triệu 8/ tháng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại tôi gặp những khó khăn nhất định. Làm ăn thua lỗ, nợ trong ngân hàng và ở ngoài. Tôi muốn làm đơn để xem xét giảm mức trợ cấp không biết có được không ? Pháp luật có cho phép điều này khi tôi có khó khăn về kinh tế.

Luật sư trả lời

Khi ly hôn theo quy định của pháp luật người không trực tiếp nuôi con sẽ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 (Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con).

Tuy nhiên, trong trường hợp bạn có những khó khăn về kinh tế (làm ăn thua lỗ,..), bạn có cơ sở để giảm mức cấp dưỡng hoặc tạm ngừng cấp dưỡng. Đầu tiên, bạn có thể thỏa thuận với vợ cũ để giảm mức cấp dưỡng hoặc tạm thời ngừng cấp dưỡng. Nếu như vợ cũ của bạn không đồng ý thì bạn có thể làm đơn đến Tòa án đã giải quyết việc ly hôn để yêu cầu thay đối mức cấp dưỡng theo quy định tại khoản 2 điều 116 hoặc tạm ngừng cấp dưỡng theo Điều 177 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

Điều 116. Mức cấp dưỡng

2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết

Điều 177 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về tạm ngường cấp dưỡng như sau:

Điều 117. Phương thức cấp dưỡng

Việc cấp dưỡng có thể được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý, nửa năm, hàng năm hoặc một lần.

Các bên có thể thỏa thuận thay đổi phương thức cấp dưỡng, tạm ngừng cấp dưỡng trong trường hợp người có nghĩa vụ cấp dưỡng lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế mà không có khả năng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Việc cấp dưỡng sẽ tiếp tục trở lại khi anh đã có sự hồi phục về mặt kinh tế.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến bạn chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của bạn.

Give a Comment