Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý ra sao?

Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý ra sao?

Câu hỏi

Không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý ra sao?

Trả lời

Theo quy định tại điểm b khoản 8 và điểm c khoản 11 Điều 5 Nghị định 171/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 thì lái xe ô tô không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người kiểm soát giao thông hoặc người thi hành công vụ thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Give a Comment