Chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi bồi thường đất?

Chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi bồi thường đất?

Câu hỏi

Gia đình tôi sống chủ yếu bằng nghề nông. Nhưng tôi mới nhận được quyết định của Nhà nước về việc thu hồi đất nông nghiệp làm dự án, trong đó có diện tích 2 sào ruộng của gia đình tôi. liệu sau khi thu hồi đất ruộng thì Nhà nước có chính sách gì để hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất cho nhà nông chúng tôi không?

Trả lời

Công ty Luật Vinabiz xin trả lời câu hỏi như sau:

Để khắc phục khó khăn bước đầu về đời sống và sản xuất của bà con, tổ chức, doanh nghiệp khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất, pháp luật đã quy định những chính sách cụ thể để hỗ trợ ổn định như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp được giao, được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 3 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 6 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 12 tháng. Mức hỗ trợ bằng tiền cho 01 nhân khẩu/01tháng tương đương 30 kg gạo tính theo thời giá trung bình tại địa phương.

2. Khi Nhà nước thu hồi đất của tổ chức kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh có đăng ký kinh doanh, mà bị ngừng sản xuất kinh doanh, thì được hỗ trợ cao nhất bằng 30% 1 năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 3 năm liền kề trước đó được cơ quan thuế xác nhận. Thu nhập sau thuế được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính được cơ quan thuế chấp thuận; trường hợp chưa được cơ quan thuế chấp thuận thì việc xác định thu nhập sau thuế được căn cứ vào thu nhập sau thuế do đơn vị kê khai tại báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối mỗi năm đã gửi cơ quan thuế. Mức hỗ trợ cụ thể do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho phù hợp với thực tế ở địa phương.

Như vậy, tùy thuộc vào số diện tích ruộng đất mà nhà chị bị thu hồi so với tổng diện tích ruộng đất của gia đình chị mà nhà nước có những hỗ trợ cụ thể theo pháp luật.

Give a Comment