Không có tên trong di chúc có quyền hưởng thừa kế tài sản không?

Không có tên trong di chúc có quyền hưởng thừa kế tài sản không?

Câu hỏi

Chào luật sư, chồng tôi vừa mất và có để lại di chúc cho mẹ con tôi là một căn hộ chung cư giá rẻ. Tuy nhiên sự việc nảy sinh khi bây giờ xuất hiện một cậu con riêng của chồng tôi, tầm 5 tuổi, khi mẹ cậu bé dẫn cậu bé đến và nói rằng muốn được chia thừa kế cho con cô ta.

Tôi không hề biết về chuyện chồng tôi có con riêng bên ngoài. Vậy cho tôi hỏi, chúng tôi có phải chia di sản cho cậu bé kia không? Tôi xin cảm ơn.

Luật sư trả lời

1. Cơ sở pháp lý: 

Bộ Luật Dân sự 2015

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định của pháp luật về thừa kế theo di chúc trong Bộ Luật Dân sự, tại Điều 626 người lập di chúc có các quyền sau đây:

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Tuy nhiên, Điều 644 Bộ Luật dân sự quy định những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc, gồm:

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Theo quy định trên, những người được quy định tại điều này vẫn có quyền được hưởng di sản thừa kế mặc dù không được người lập di chúc cho hưởng. Phần di sản được hưởng bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật.

Việc thừa kế theo pháp luật được thực hiện theo hàng thừa kế, cụ thể tại Điều 651 Bộ Luật dân sự quy định:

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Từ các quy định trên có thể thấy con chưa thành niên là người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc và thuộc hàng thừa kế thứ nhất đối với trường hợp là con đẻ của người để lại di chúc. Như vậy, trường hợp cậu bé 5 tuổi được cho là con riêng của chồng bạn hoàn toàn có thể hưởng di sản thừa kế theo quy định của pháp luật nếu mẹ cậu bé chứng minh được cậu là con đẻ của chồng bạn. Khi đó, cậu bé sẽ được chia thừa kế với phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật.

Give a Comment