Không ký hợp đồng đặt cọc thì có phải trả lại tiền cọc khi không bán tài sản không?

Không ký hợp đồng đặt cọc thì có phải trả lại tiền cọc khi không bán tài sản không?

Câu hỏi

Bố tôi có một mảnh đất rộng 20m mặt đường sâu 30m có người mua đã đặt cọc 10 triệu nhưng không phải thoả thuận với bố tôi mà thoả thuận và đặt cọc tiền cho anh trai tôi sau đó một năm không thấy liên lạc gì với gia đình tôi cũng không trả số tiền còn lại cũng không làm giấy tờ gì cả. Lúc đặt cọc tiền cũng không làm giấy tờ gì chỉ thoả thuận qua lời nói. Vậy bây giờ bố tôi không đồng ý bán chỗ đất này liệu có phải trả lại tiền đặt cọc không?

Luật sư trả lời:

Điều 328. Đặt cọc (Bộ luật dân sự năm 2015)

1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 thì hình thức của hợp đồng được thực hiện như sau:

Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Đối với trường hợp: hợp đồng đặt cọc thì luật không quy định bắt buộc phải lập thành văn bản, nên về nguyên tắc nếu bố bạn không muốn chuyển nhượng đất thì vẫn phải thực hiện theo đúng quy định là trả lại tài sản đặt cọc.

Give a Comment