Khung hình phạt khi tái phạm hình sự

Khung hình phạt khi tái phạm hình sự

Câu hỏi:

Bạn e từng đi tù vì tội đánh nhau xử 7 tháng , hiện nay chơi với nhóm bạn bị rủ rê trộm cướp xe người khác , theo em suy đoán có thể 2 hoặc 3 lần , và hiện tại bị bắt giữ , em muốn hỏi như vậy bị phạt bao nhiêu năm tù và có bị chồng án không vì từng đánh nhau? Xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật hình sự của chúng tôi,  với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Bộ Luật Hình sự 1999

2. Luật sư tư vấn:

Do bạn không nói rõ Bạn của bạn đang bị bắt để truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội trộm cắp tài sản hay Cướp tài sản, tình tiết thế nào và giá trị tài sản trộm hoặc cướp là bao nhiều. Nên Tôi chỉ có thể tư vấn chung chung và giả sử Bạn ấy bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội trộm cắp tài sản sản được quy định tại điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 như sau:

“Điều 138. Tội trộm cắp tài sản

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.”

Theo đó, ứng với từng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hoặc các hình thức, thủ đoạn phạm tội thì sẽ có các khung hình phạt tù tương ứng theo các khoản được quy định tại điều 138 này. Để Biết được chính xác là Bạn ấy xẽ bị xử phạt bao nhiêu năm tù thì trong trường hợp Bạn hỏi thì chưa thể biết được vì việc quyết định hình phạt do Hội đồng xét xử căn cứ vào:

– Một là, tinh chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, ở đây là hành vi gây thương tích đó thể hiện ở hậu quả gây thương tật, cách thức thực hiện hành vi, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự … ;

– Hai là các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định trong Bộ luật hình sự:

“Điều 46. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

a) Người phạm tội đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả;

c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;

d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

đ) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái  pháp luật của người bị hại hoặc  người khác gây ra;

e) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;

g) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;

h)  Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;

i) Phạm tội vì bị người khác đe doạ, cưỡng bức;

k) Phạm tội do lạc hậu;

l) Người phạm tội là phụ nữ có thai;

m) Người phạm tội là người già;

n) Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

o) Người phạm tội tự thú;

p) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;

q) Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm;

r) Người phạm tội đã lập công chuộc tội;

s) Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc  công tác.

2. Khi quyết định hình phạt, Toà án còn có thể coi các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ  trong bản án.

3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật hình sự quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt.

Điều 47. Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật

Khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 46 của Bộ luật này, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà điều luật đã quy định nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật; trong trường hợp điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất của điều luật, thì Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án.

Điều 48. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

1. Chỉ các tình tiết sau đây  mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

a) Phạm tội có tổ chức;

b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; …

g) Phạm tội nhiều lần, tái phạm, tái phạm nguy hiểm;”;

– Ba là Nhân thân người phạm tội như về án tích, về thái độ chấp hành pháp luật của người đó …;

– Bốn là quy đinh về khung hình phạt đối với tội đó và các quy định khác về trách nhiệm hình sự.

Để quyết định hình phạt và có thể quyết định hình phạt đối với tội đó.

Vì vậy, trong trường hợp này Bạn của Bạn đã bị phạt tù về tội trước và đã chấp hành xong hình phạt thì không bị tổng hợp hình phạt đối với bản án mới. tức là không bị “chồng án” như Bạn hỏi và nếu Tội trước phạm tội với lỗi cố ý vi dụ như Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà chưa được xóa án tích, thì Bạn ấy bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hính sự là tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm theo loại tội.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về dân sự và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.
Nếu Hình phạt trước là tù và cho hưởng án tréo thì nếu phạm tội mới trong thời gian thử thách, thì người phạm tội sẽ bị buộc phải chấp hành hình phạt tù của Bản án trước và được tổng hợp với các hình phạt của Bản án sau.

Give a Comment