Câu hỏi:

Chương trình khuyến mại: Mua 01 tặng 01(sản phẩm cùng loại), có phạm luật không? xin Quý luật sư vui lòng tư vấn theo thông tư, nghị định hiện hành về khuyến mại quảng cáo tại Việt Nam. Xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của chúng tôi, với yêu cầu tư vấn của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật thương mại 2005;

– Nghị định 37/2006/NĐ-CP.

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định của Luật thương mại 2005, khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa được dùng để khuyến mại được quy định tại Điều 5 Nghị định 37/2006/NĐ-CP, theo đó:

1. Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá trị của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị định này.

3. Giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là chi phí mà thương nhân thực hiện khuyến mại phải bỏ ra để có được hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời điểm khuyến mại, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thương nhân thực hiện khuyến mại không trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc không trực tiếp cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại, chi phí này được tính bằng giá thanh toán của thương nhân thực hiện khuyến mại để mua hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

b) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa của thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, chi phí này được tính bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

Như vậy, giá trị vật chất dùng để khuyến mại chỉ được vượt quá 50% giá trị của đơn vị hàng hóa chỉ khi rơi vào trong các trường hợp khuyến mại sau đây:

– Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền

– Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng và giải thưởng theo tỉ lệ đã công bố.

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi

– Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên

Có thể thấy, việc khuyến mại mua 1 tặng 1 sản phẩm cùng loại vi phạm quy định về hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa khuyến mại, đồng thời cũng không rơi vào một trong các trường hợp ngoại lệ đã nêu trên. Do vậy, hình thức khuyến mại này là vi phạm pháp luật.