Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu trong đấu thầu như thế nào?

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu trong đấu thầu như thế nào?

Cho tôi hỏi: Trong một cuộc đấu thầu, khi đưa ra nội dung kiểm tra về tính hợp lệ thì bên chủ đầu tư cần dựa vào những điều kiện hay tiêu chí như thế nào để kiểm tra? Mong chuyên mục giải đáp giúp ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục hỏi đáp pháp luật của chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Theo quy định của Nghị định 63/2014/NĐ – CP khi đánh giá hồ sơ dự thầu thì nội dung kiểm tra tính hợp lệ bao gồm:

Thứ nhất: Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ dự thầu;

Thứ hai: Kiểm tra các thành phần của hồ sơ dự thầu, bao gồm:

+ Đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh (nếu có), giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có);

+ Bảo đảm dự thầu;

+ Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ;

+ Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm;

+ Đề xuất về kỹ thuật;

+ Đề xuất về tài chính và các thành phần khác thuộc hồ sơ dự thầu;

Thứ ba: Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu.

Trên đây là ý kiến giải đáp của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Việc đưa ra nội dung nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do người hỏi cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Give a Comment