Ký hợp đồng thử việc đối với người làm việc theo mùa vụ được không?

Ký hợp đồng thử việc đối với người làm việc theo mùa vụ được không?

Câu hỏi:

Công ty Em là công ty may chuyên may gia công áo khoác với nhìều công đoạn khác nhau và luôn thay đổi theo mỗi một mùa. Tình hình nhân sự thì luôn biến đổi. Nên công ty em có kí Hợp đồng lao động 02 tháng sau khi người lao động đã thử việc xong. Vậy xin hỏi Công ty em làm như vậy có được không?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn luật lao động của chúng tôi, với trường hợp của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Điều 26 Bộ luật Lao động 2012 quy định thử việc như sau:

“Điều 26. Thử việc

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.

2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.”

Theo quy định trên, người sử dụng lao động không được ký hợp đồng thử việc đối với người lao động làm việc theo mùa vụ.

Điều 22 Bộ luật lao động 2012 quy định các loại hợp đồng lao động như sau:

“Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.”

Nếu công ty bạn ký hợp đồng lao động theo mùa vụ với người lao động thì không được ký hợp đồng thử việc. Nếu công ty bạn ký hợp đồng lao động 02 tháng thì trước đó có quyền yêu cầu người lao động làm thử việc, tuy nhiên phải đảm bảo thời gian thử việc theo quy định tại Điều 27 Bộ luật lao động 2012:

“Điều 27. Thời gian thử việc

Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.”

Give a Comment